Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Konsekvensanalys kring Ostlänken

Arkeologiska fynd i metall, bland annat en spjutspets, ligger packade i silkespapper i vita pappaskar i en trälåda.

Riksantikvarieämbetet har publicerat en konsekvensanalys av Ostlänkens påverkan på det arkeologiska systemet (dnr. RAÄ-2020-843, 2020-04-23). Studio Västsvensk konservering har, tillsammans med ett flertal andra konserveringsaktörer (Acta Konserveringscentrum AB, Kalmar läns museum, Historiska museet i Lund, Oxider AB) författat ett svar på PM:et.

Konsekvensanalys

Riksantikvarieämbetets har publicerat en konsekvensanalys av Ostlänkens påverkan på det arkeologiska systemet (dnr. RAÄ-2020-843, 2020-04-23). Här ställs bland annat att den omfattande mängden fynd som förväntas framkomma vid de arkeologiska undersökningarna av Ostlänken, kan skapa en flaskhals i den arkeologiska processen på grund av låg kapacitet på konserveringsateljéerna runtom i Sverige. Som en möjlig åtgärd föreslår Riksantikvarieämbetet att undersökarna kan vända sig till konservatorer utomlands, förutsatt att de har tillstånd från Riksantikvarieämbetet.

Svar från konserveringsaktörer

Studio Västsvensk konservering har, tillsammans med ett flertal andra konserveringsaktörer (Acta Konserveringscentrum AB, Kalmar läns museum, Historiska museet i Lund, Oxider AB) författat ett svar på PM:et. Vi anser att Riksantikvarieämbetet i sin konsekvensanalys drar slutsatser utifrån ett otillräckligt faktaunderlag, utan att informera sig hos de konserveringsateljéer som idag är verksamma i Sverige om kapacitet och möjlighet att genomföra konserveringen.

Vi vill informera om att det finns både kapacitet och kompetens för konservering av den uppskattade fyndmängden för Ostlänken i Sverige. Samtliga av de större ateljéerna, verksamma i landet, har mångårig erfarenhet av konservering av arkeologiskt material, och vana av logistisk hantering av omfattande fyndmängder, vilket är en förutsättning för en kvalitativ konservering och en effektiv fyndhanteringsprocess.

Svaret har skickats till flera instanser

För kännedom har svaret skickats till länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland och Östergötland som ansvariga myndigheter och beställare för uppdragsarkeologin, Trafikverket som samordnande myndighet i byggprocessen och Historiska museet i myndigheten Statens historiska museer som fyndmottagande institution. Det har även publicerats i Realia (2020, nr.2) https://www.expressmagnet.eu/pub/206/REALIA-nr-2-2020/#p=1 och spridits bland medlemmarna i M-ark.


Senast uppdaterad: 2021-07-15 16:14