Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Melleruds kommun

 • Radhus i kvarteret Trasten i Mellerud.
  Bild 1 av 10
 • Dalslands kanal med akvedukten i Håverud
  Bild 2 av 10
 • Dalslandsstuga med skiffertak.
  Bild 3 av 10
 • Detalj av tingshuset i Mellerud.
  Bild 4 av 10
 • Kvarnbyggnad vid vatten
  Bild 5 av 10
 • Entrépartiet på Smyrnakyrkan i Mellerud.
  Bild 6 av 10
 • båthus
  Bild 7 av 10
 • Fastigheten Floran 8 i Mellerud.
  Bild 8 av 10
 • Röd stuga med skiffertak.
  Bild 9 av 10
 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 10 av 10

Dalslandsstugor och en 150-årig kanal. Fornborgar och funkishus. Skiffertak! Det är några av de byggnadsinslag du kan förvänta dig i Melleruds kommun. På den här sidan hittar du byggnadsinventeringar och kulturmiljöprogram som Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Västarvet) producerat för kommunen.

Mellerud

Melleruds kommun ligger i östra Dalsland, vid Vänerns västra strand. Den nordvästra delen är skogrik och kuperad och här finns bland annat ett antal gamla bruksorter. I sydost breder slätten ut sig med öppna jordbrukslandskap. 

Vid Vänerkusten finns en rad fornlämningar och -borgar, bland annat ruinen efter Dalaborg från 1300-talet. Dalslands kanal sträcker sig från Köpmannebro vid Vänern och vidare norrut till Värmland. Till kanalen hör den välkända Akvedukten i Håverud, som färdigställdes samtidigt som kanalen 1868. Det innebär att kanalen fyllde hela 150 år 2018.  

Om du befinner dig i kommunen kan du spana efter två lokala byggnadstraditioner: den så kallade Dalslandsstugan och användningen av skiffer som byggmaterial. En Dalslandsstuga är en enkelstuga med påbyggd våning som blev vanlig i landskapet på grund av god avkastning från jord- och skogsbruket under 1800-talet. Användningen av skiffer som byggmaterial är en följd av att det funnits många skifferbrott i Dalsland, främst i socknarna Dalskog och Gunnarsnäs. Skiffer användes framförallt som takmaterial, men även till trappor, skorstenar och till och med i vissa fall som fasadbeklädnad!

Mellerud är kommunens centralort, en köping framvuxen kring den gamla tingsplatsen och järnvägen. 

Allmänt om byggnadsinventeringarna

Om äldre kulturmiljöunderlag

Synen på vilken typ av bebyggelse som anses vara kulturhistoriskt värdefull har breddats sedan 1970-talet. Det gör att kulturmiljöunderlag från 1970- och 80-talen generellt har ett mer begränsat urval än dagens. Till exempel finns den moderna bebyggelsen i allmänhet inte representerad i det äldre materialet.  

Utöver detta kan sådant som tillmättes kulturhistoriskt värde i en tidigare bedömning ha förvanskats idag, framförallt på grund av ovarsamma renoveringar. 

De äldre byggnadsinventeringarna har ändå ett fantastiskt dokumentationsvärde och ger en uppfattning om vilka slags kulturmiljöer och objekt som finns/funnits runtom i Västra Götaland. 

Vadå socknar? 

De flesta byggnadsinventeringar är uppdelade efter de gamla sockenindelningarna. En socken är en äldre benämning på en landsortsförsamling och består av flera intilliggande byar och tätorter kring en sockenkyrka. Inom kulturarvssektorn används sockenindelningarna flitigt och de historiska arkiven är ordnade på detta sätt. 

Från och med den 1 januari 2016 används distrikt som geografisk indelning av kommunerna i Sverige, främst i folkbokföringen och fastighetsregistret. Dessa distrikt motsvarar till stor del de gamla socknarna. 

Här kan du se en karta över Melleruds nio distrikt. 

Mitt hus består av fjorton pixlar!... 

Kontakta oss om du vill ha en högupplöst version av någon av rapporterna. De äldsta rapporterna saknar bilder på enskilda fastigheter, men originalfotografier från de äldre byggnadsinventeringarna finns i bildarkivet på Kulturlagret i Vänersborg.  

Byggnadsinventeringar & kulturmiljöprogram

Dalslands kanal 1980

Kulturhistorisk områdesanalys av Melleruds kommun inom områdesplan för Dalslands kanal, 1980.

Järns socken 2001

Kulturhistorisk bebyggelseinventering av Järns socken, Melleruds kommun, 2001.

Melleruds tätort, Holms socken 2018

Kulturhistorisk bebyggelseinventering av Melleruds tätort med närområdet mot Vänern, Holms socken, 2018. För att ta del av denna inventering, mejla kulturutveckling@vgregion.se.

Länkar


Senast uppdaterad: 2021-02-08 17:06