Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Naturligt-vis

Västra Götalandsregionen svämmar över av natur- och kulturarv i alla dess skepnader! Här har vi sorterat in kulturarven efter ämnesområden och geografisk hemvist.

Sagan om tre berg

I Västergötland ligger det tre mytomspunna berg. För länge sedan bodde här både jättar och sjöjungfrur och långt inne i ett av bergen sover några soldater djupt sedan 1300-talet. Följ med till Ålandaberget, Himmelsberget och Ålleberg!

Ut och njut!

Regionen har ett rikt friluftsliv och det är till för dig! Här hittar du naturreservat och andra naturum, vandringsleder och besöksmål i regionen. Du kan också se i vilka reservat längs kusten du kan campa och vilka guidade vandringar Västkuststiftelsenlänk anordnar.

Vänern – Sveriges innanhav

Vänern bjuder på upplevelser för alla sinnen. Där hav möter land finns naturen, kulturen, måltiderna och aktiviteterna som fyller dig med glädje. Porten är alltid öppen – via vatten eller land.

Naturreservatet Garparör

Välhävdade betesmarker på gamla ängar och fornåkrar. Landskapet innan 1600-talet går fortfarande att läsa på platsen och lämningarna efter den gamla gården finns kvar.

Mölarp naturreservat i Fristad

Här hittar du kvarnmiljöer och välhävdade ängsmarker. Det finns även mycket fornlämningar i området runt om Ätran. Namnet Mölarp antyder att här har malts mjöl. Namnet går att spåra ända till år 1540.

Svartedalens natur- och friluftsområde

Svartedalen förknippas med mystik, storskog och vresig natur. Ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden.Området är viktigt för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och lägerverksamhet.

Naturreservatet Högsböla ängar

Högsböla ängar är en stor löväng med över 100 hamlade askar och almar. Promenadvägen dit går i en gammal väg, där boskapen förr drevs till betesmarkerna. Utsiktsplats över sjön Lången och Klyftamon.

Hindens rev

De gamla sägnerna hävdar att revet är en kärleksbro för två jättar, som byggde från varsitt håll av Vänerns strand. I takt med bygget förstördes bron av sjötrollen. Vetenskapen säger att det är en randmorän, skapad av inlandsisen för 10 000 år sedan. Den långsträckta udden Hindens rev sticker ut en halv mil i Vänern, som en spjutspets. Revets bredd varierar mellan 25 och 100 meter. Som högst når revet 21 meter över Vänern.

Mollungens naturreservat

Naturreservatet Stora Mollungen Od tillhör ett av landets nordligaste naturliga bokskogsbestånd med gammal skog och grova träd. I reservatet finns ett flertal spår och lämningar av äldre brukning och bebyggelse.

Naturreservatet Bräcke ängar

Ett levande minnesmärke över det gamla kulturlandskapet och ett av Dalslands mest artrika odlingslandskap. I Bräcke ängar finns slåtterängar och lövängar med samma utseende som för mer än hundra år sedan. Reservatet är ett populärt utflyktsmål särskilt under vår och sommar.

Naturreservatet Bölets ängar

I Tivedens gränstrakter ligger denna oas kvar med ett välhävdat kulturlandskap med trumgräshoppor och fältgentiana. Naturreservatet Bölets ängar bjuder på branta skogsbevuxna sluttningar, betesmarker och äldre åker- och ängsmarker. Men även den som är geologisk intresserad bör ta sig en tur hit.

Fornstigen i Jällby

Fornstigen går genom vackra öppna hagmarker till ett stort antal fornlämningar. I det vackra odlingslandskapet längs Kvinnestadsåsen, här finner man många spår efter människor som har brukat jorden i området.

Ombo öar och djäknesundet

Ombo öar ligger i norra Vätterns skärgård. De fem bergiga öarna, med ett dramatiskt utseende, har oregelbunden strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet. Här finns naturhamnar i form av vikar och laguner med lerbotten.


Senast uppdaterad: 2021-05-10 11:14