Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bli kommunkoreograf i Vänersborg – jobba långsiktigt med dans under ett år

Fotograf: Jerry Lövberg, Mattias Fredén

Vänersborgs kommun och Förvaltningen för kulturutveckling utlyser nu 2-4 platser som kommunkoreograf i Vänersborg 2022–2023. Projektet ger en unik möjlighet för koreografer och danskonstnärer att arbeta i ett dansresidens, i en kommun, under ett helt år. Skicka in din ansökan senast 20 februari.

I första hand söker vi befintliga grupper av koreografer/dansare med vana att arbeta tillsammans. Det går också att söka som ensam koreograf/dansare, då vi också kan skapa en helt ny konstellation för projektet. De sökande ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Västra Götalandsregionen. Körkort inom gruppen är ett krav. 

Vi söker danskonstnärer som vill experimentera med och utveckla sitt konstnärskap tillsammans med en kommun under ett år. Erfarenhet av att skapa för och arbeta med olika målgrupper är viktigt. Andra kvaliteter vi söker är nyfikenhet, lyhördhet och att kunna arbeta inkluderande med lokala aktörer och verksamheter. 

Det här vill Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun är en mindre kommun med drygt 40 000 invånare, men spänner över en stor geografisk yta. Vänersborg är regionhuvudstad och ligger vid Vänerns sydspets. Här finns vinterbadare, vanliga sketna tisdagar, nya och gamla invånare. Vi arbetar med en gemensam demokratisk grund där inkludering, delaktighet och tillhörighet är viktiga värden.

Kommunen har ett uppdrag att arbeta med dans, något vi redan gör på flera olika sätt. Dels pedagogiskt genom Danspoolen, där sex danslärare träffar elever i förskola och grundskola, både på skoltid och på fritiden. Inom scenkonstområdet har vi deltagit i regionens projekt Danslyftet, som främjar och visar danskonst. Vi har också varit drivande i en rad olika dansprojekt, haft dansresidens och vi arrangerar varje år VBG Dance festival för unga västsvenska dansare och ung publik. Vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av dans till våra invånare. Utbudet bygger på delaktighet och tillgänglighet, i ett medborgarperspektiv. Vi ser gärna att kommunkoreograferna bidrar med något vi själva inte kan eller har möjlighet att genomföra.  

Residensets tema är ”Step forward”. För oss handlar temat om utveckling men också om mod att våga stiga fram, något vi vill koppla till kommunens övergripande mål att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för att påverka sitt liv. Genom kommunkoreograferna vill vi synliggöra dansen för vänersborgaren, skapa dansminnen och öka medborgardialogen. Vi ser gärna en tyngdpunkt på mobil och uppsökande verksamhet som ger avtryck bortom 2022. Förhoppningen är att nå ny publik och nya platser. Vi vill också gärna överraska, och är öppna för konstnärliga idéer och upplevelser bortom det vi ser på den traditionella scenen.

För att trivas som kommunkoreografer hos oss behöver ni vara flexibla, sociala, uthålliga och nyfikna. Ni behöver också vara bra på att kommunicera, planera, strukturera och genomföra aktiviteter.  

I projektgruppen från Vänersborgs kommun finns representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunstyrelsen/avdelning för hållbar utveckling, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Alla är fält där vi ser målgrupper eller platser där vi kan arbeta med dans. Projektgruppen finns med för att följa och bidra till den gemensamma processen. 

Vad innebär det att vara kommunkoreograf? 

När gruppen är utsedd, utformar danskonstnärerna, Vänersborgs kommun och Förvaltningen för kulturutveckling huvuddragen för residenset. Kommunen och den valda gruppen beslutar om detaljerade aktiviteter och ramar för residenset. Uppdrag skrivs mellan dessa parter.  

Urvalsprocess 

Vänersborgs kommun och Förvaltningen för kulturutveckling samverkar i urvalet. Vänersborgs kommun gör det slutgiltiga valet av kommunkoreografer. 

Intervjuer av utvalda dansare/koreografer kommer att ske vecka 10 (7–11 mars 2022). Det är viktigt att ni har möjlighet att vara med under intervjuerna. Om ingen återkoppling skett under vecka 9 är ni ej aktuella för urval.

Ersättning

Totalt 370 000 kronor, på faktura, fördelas mellan de danskonstnärer som erbjuds platser som kommunkoreografer.

Tidsplan 

Under våren 2022 sker planering och förankring i kommunen. Här sker även uppstartssamtal med danskonstnärerna, inför att de praktiska aktiviteterna startar.

Ansökan 

Skicka in din ansökan senast den 20 februari 2022 till: anna.akerstrom@vgregion.se

Det här behöver vi:

 1. Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post 
 2. CV med relevanta erfarenheter samt referenser (max en A4-sida per person i gruppen) 
 3. Beskrivning av gruppen (alternativt dig som enskild danskonstnär), dess deltagare, er bakgrund. Det går bra att hänvisa till webben och det är viktigt att skicka med fungerande videolänkar med exempel på ert arbete, för en komplett ansökan. Har ni till exempel befintliga verk eller metoder som kan gagna kommunen? 
 4. Presentera kortfattat er konstnärliga vision och en idé om hur du/ni kan arbeta i Vänersborgs kommun under ett år. Beskriv hur du/ni skulle vilja lägga upp arbetet på ett modigt, kreativt och nyskapande sätt, kopplat till temat. Den beskrivande texten kan fungera som idé, inspiration och som grund för ett fortsatt samtal. Max två A4-sidor.  

Ta hjälp av följande frågor när ni beskriver tankar, planer eller drömmar för ett år som kommunkoreograf: 

 • Hur ser er konstnärliga vision för projektet ut?  
 • Vilka erfarenheter har gruppen av att arbeta med amatörer? 
 • Hur vill ni arbeta med residenset? Var kreativ och utveckla vad just er grupp kan erbjuda kommunen till exempel genom utåtriktad verksamhet!  
 • Hur vill ni fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar? 
 • Vad tror ni är viktigt för att residenset ska fungera och göra långsiktiga konstnärliga avtryck? 
 • Beskriv hur mycket tid ni har tillgänglig, under 2022–2023, för att arbeta med projektet. 
 • Är du/ni tillgänglig för intervju vecka 10 (7–11 mars) 2022? 

Hur har tidigare kommunkoreografer arbetat?

2018 arbetade dansgruppen Embla Dans & Teater i Mölndals kommun. Här hittar du mer information om kommunkoreografernas arbete i Mölndal...

2020 arbetade gruppen Big Wind i Härryda kommun. Här hittar du mer information om kommunkoreografernas arbete i Härryda...

Dans i Stockholms Stad och Län har gett ut en modellhandbok där du hittar exempel från fler kommuner under åren 2016–2019. Här hittar du en modellhandboken...

Om vårt arbete med kommunkoreografer

Utlysningen av kommunkoreografer i Vänersborg är en del av det nationella projektet KOKO kommunkoreograf. Det var från början ett treårigt interregionalt projekt som drevs av Dans i Stockholms stad och län (DIS) 2016–2018. Västra Götalandsregionen anslöt sig 2018. Åren 2020–2022 är Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen nationell projektägare. KOKO kommunkoreograf får medel från Kulturrådet. Målet är att genom längre dansresidens skapa en modell för fler möten kring dans och danskonst i en kommun. Läs mer om vårt arbete med kommunkoreografer här...

Kontakt

Anna Åkerström, danskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen 
anna.akerstrom@vgregion.se

Malin Haglund, Enhetschef kultur, Kultur- och fritidsförvaltningen, Vänersborgs kommun
malin.haglund@vanersborg.se

Bild: Två motiv alla som rör sig i Vänersborg känner igen: Till vänster ”Brödrosten” Huvudnäsaulan, en arktiektritad skolaula, som finns centralt i Vänersborg, mitt i Kulturaxeln. (Foto: Jerry Lövberg). Till höger en bild från omgivningarna kring pappersbruket i Vargön där gammalt möter nytt. (Foto: Mattias Fredén).

 

Senast uppdaterad: 2021-12-07 10:10