Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökade kostnader för e-boklån – folkbiblioteken fick en miljon kronor i stöd

För att stödja folkbiblioteken i regionen och öka allmänhetens tillgång till litteratur gav Förvaltningen för kulturutveckling i december 2020 ett ekonomiskt engångsstöd för utlåning av e-böcker. Stödet gavs till kommuner i Västra Götaland som har haft ökade kostnader för e-boklån under pandemin. Den sammanlagda stödsumman var en miljon kronor.

Pandemin har inneburit en växande utlåning av e-böcker via biblioteken, som har valt att möta den ökade efterfrågan genom att höja gränser för kostnader och antal lån. Andra e-tjänster har också blivit mer efterfrågade, men där betalar biblioteken ett fast pris, så ökad användning ger ingen ekonomisk belastning. E-böcker däremot är förmedlade enligt en accessmodell där kostnaden uppstår vid utlån – ökad efterfrågan ger alltså ökade kostnader.

Förvaltningen gjorde våren 2020 en rundringning bland biblioteken, där de ökade e-bokslånen var ett återkommande tema. Genom e-bokslån har biblioteken kunnat erbjuda relevanta digitala tjänster åt människor i isolering. Däremot har det inneburit ökade och svårkontrollerade kostnader.

Förvaltningen betalade i december 2020 ut sammanlagt en miljon kronor till folkbiblioteken i kommunerna i Västra Götaland. Av dessa fördelas 150 000 kronor jämnt på 49 kommuner (drygt 3 000 kronor per kommun) och 850 000 fördelas per invånarantal (cirka 50 öre/invånare).

Målet med stödet är att minska den ekonomiska bördan för de ökade kostnaderna för e-bokslån. Indirekt blir det även ett stöd till författare och förlag eftersom ersättningen i förlängningen kommer dem till godo.

Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:36