Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Förvaltningen för kulturutveckling har en interimistisk organisation från 1 januari till 31 december 2021. Under 2021 kommer vi bland annat att arbeta fram hur vi ska organisera oss för att bli den tydliga, effektiva och samordnade kulturförvaltning som krävs för att säkerställa Västra Götalandsregionens mål om att bli en ledande kulturregion. 

Ledning

Förvaltningens verksamhet styrs av en styrelse som tillsätts av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Verksamheten bedrivs enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och utifrån uppdrag som ges av regionens kulturnämnd.

Här kan du se vilka som sitter i förvaltningens styrelse. 

Förvaltningschef är Kerstin Alnebratt. 

Organisation

Förvaltningens medarbetare är cirka 260 till antalet och arbetar på åtta olika orter. Så här är kärnverksamheten organiserad under 2021:

Område 1

I område 1 samlas kompetenser inom olika konstarter, utvecklings- och processtöd, pedagogik, kulturmiljö samt slöjd och byggnadsvård. Här ingår enheterna

 • Kultur och upplevelse
 • Kultur och konstarter
 • Utveckling och processtöd
 • Slöjd och regional pedagogik
 • Kulturmiljö
 • Besöksmålet Slöjd och byggnadsvård (Nääs, Floda)
 • Studio Västsvensk Konservering

Område 2

Område 2 omfattar under 2021 förvaltningens fem museer samt enheten Kultur och samhälle. Kultur och samhälle omfattar Biblioteksutveckling samt kompetens inom horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. 

 • Vitlycke museum
 • Vänersborgs museum
 • Lödöse museum
 • Forsviks bruk
 • Göteborgs naturhistoriska museum
 • Kultur och samhälle

Stödfunktioner

Förvaltningens stödfunktioner är fördelade på tre olika enheter:

Stab

Stabsenheten jobbar strategiskt och operativt med IT-system, uppföljningar och analyser, ekonomi, HR, löneadministration, informations- och ärendeberedning och administrativa stödprocesser.

Kommunikation

Kommunikationsenheten arbetar med såväl strategiskt stöd som operativa uppgifter inom extern och intern kommunikation. 

Utveckling

Utveckling stöttar i den process som förvaltningen befinner sig i med att arbeta fram en ny långsiktig verksamhetsinriktning, roll och organisation. Hela förvaltningen kommer under 2021 också arbeta specifikt med att kartlägga och utveckla arbetet inom Barn och unga, platsutveckling samt digitalisering. 

 

Profilbild av Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt

Förvaltningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Annika Broman är chef för Område 1.

Annika Broman

Områdeschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Kultur och konstarter:

Angelica Hadzikostas

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Slöjd och regional pedagogik:

Torbjörn Lindström

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Kultur och upplevelse: 

Hilde Wexels Riser

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Utveckling och processtöd:

Anders Nilsson

Utvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Studio Västsvensk Konservering:

Sara Roberts

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Pernilla Schedin är chef för Område 2. 

Pernilla Schedin

Områdeschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Vitlycke museum: 

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Vänersborgs museum och Forsviks bruk: 

Peter Johansson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Lödöse museum: 

Christian Mühlenbock

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Göteborgs naturhistoriska museum:

Stefan Örgård

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Kultur och samhälle: 

Jenny Berner

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Stabsenheten

Gunilla Eliasson

Kanslichef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Stabsenheten – HR:

Noshin Hafizi Mohammadabadi

HR-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Stabsenheten – Ekonomi och IT:

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Stabsenheten – Informationshantering och ärendeberedning :

Angelica Rothin Wennerberg

Chefssekreterare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Kommunikationsenheten: 

Ida Northfell

Kommunikationschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Utveckling:

Jaana Atosuo

Utvecklingschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-12 10:21