Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vår utvecklingsresa

2020 skapades Förvaltningen för kulturutveckling för att bli en tydligare, effektivare och mer samordnad regional kulturverksamhet, genom en sammanslagning av Kultur i Väst och Västarvet. Nu pågår ett intensivt och omsorgsfullt arbete för att utveckla den nya förvaltningen till det som krävs för att Västra Götaland ska vara en ledande kulturregion. 

Under 2020 slogs de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet ihop. 2021 kommer det pågå ett genomgripande utvecklingsarbete för att bygga en sammanhållen och effektiv organisation. Förvaltningen ska bli en ännu bättre samarbetspartner till alla som verkar inom kultur, kulturarv och naturarv i Västra Götaland, en tydlig verksamhet som kan skapa verkligt värde för kommuner, civilsamhälle, kulturaktörer och medborgare. Siktet är inställt mot en kulturregion där alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, geografisk placering och ekonomiska möjligheter kan uppleva och utöva kultur och ta del av vårt gemensamma kultur- och naturarv.

Ett arbete i fyra faser

Inriktningen på förändringsarbetet kommer att vara på tre prioriterade fokusområden där det övergripande syftet är att bidra till ett vidgat deltagande i kultur, natur- och kulturarvet för invånarna i Västra Götaland; barn och unga, platsutveckling och digitalisering. 

I en första fas ska förvaltningen kartlägga sitt nuvarande arbete för barn och och unga, med platsutveckling och med digitalisering. Alla tre syftar till att vidga deltagandet i kulturlivet. 

I en andra fas kommer vi att träffa andra aktörer. Vi vill ha en dialog för att få inspel om hur vi kan utveckla och behovsanpassa vår verksamhet och våra arbetssätt. 

Detta ska leda fram till den tredje fasen då vi ska formulera vår verksamhetsidé, vår inriktning och hur vi organiserar oss. 

Den fjärde och sista fasen under 2021 är att ta fram och fastställa den överenskommelse mellan Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling som styr vårt arbete för 2022, och den detaljbudget som hör till. 

Jaana Atosuo

Utvecklingschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-06-23 11:14