Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturskolan

Här hittar du samlad information om Förvaltningen för kulturutvecklings arbete med Västra Götalandsregionens kulturskolor. Anette Andersson Huber och Åsa Jansson har det övergripande ansvaret för arbetet med kulturskolan. De olika projekten genomförs av flera olika producenter och konsulenter på förvaltningen, ibland även i samarbete med externa parter.

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen. Förvaltningen för kulturutveckling har i uppdrag att stödja kulturskolornas utveckling. Det gör vi genom fortbildning, utvecklingsprojekt, samverkan, processledning och strategiskt arbete.

Ett av våra styrdokument är Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023.

Regeringens förslag till nationell strategi för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola ger också en riktning till vårt arbete. Läs mer om Regeringens förslag här...

Barnkonventionen, särskilt artikel 12 och artikel 31, som handlar om barns rätt till kultur, barns rätt att utöva kultur, barns rätt till inflytande och delaktighet i frågor som rör barnet, utgör också ett viktigt fundament i vårt arbete.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Kulturskolepedagogdagen

Kulturskolepedagogdagen är en fortbildningsdag för kulturskolepedagoger i hela landet. Målet är att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet. Den tredje upplagan skedde digitalt den 1 november 2021.

Strössel i olika färger, utspridda på en ljus trä-yta.

Breddat utbud

Här hittar du tips och inspiration för att bredda utbudet på din kulturskola. Inom kreativt skrivande presenterar vi tre inspirationsfilmer av och med författaren Tove Berggren. På cirkusområdet presenterar vi en handbok för uppstart av cirkuspedagogisk verksamhet. Elever i kulturskolan kan också få utbildning i att planera och genomföra kulturarrangemang genom vårt projekt KulturCrew. Inom kort lanserar vi även material inom slöjd, film och design.

Vad sätter vi på scenen?

Webbmaterialet riktar sig till kulturskolepedagoger. Använd det individuellt eller tillsammans med kollegor – det behöver inte läsas i en särskild ordning.

Ett papper med röd-rosa bakgrund med oregelbundna prickar i grönt, gult och vitt.

Tillgänglighet i kulturskolan

Här hittar du material för att arbeta med tillgänglighet i kulturskolan. Det vänder sig till dig som är pedagog i kulturskolan och möter personer/grupper med olika förutsättningar och funktionalitet.

KulturCrew

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Konceptet går ut på att deltagarna lär sig att planera och genomföra kulturarrangemang. På den skola, fritidsgård eller kulturskola som ansluter sig bildas ett crew av 6–8 elever som utbildas i arrangörsskapets alla delar. Nyfiken? Välkommen att läsa mer här.

FLÄTAN 2021

Vi är medarrangörer till FLÄTAN, en regional teaterfestival som riktar sig till barn mellan 10 och 13 år och deras teaterpedagoger. De medverkande teatergrupperna skapar tillsammans en föreställning utifrån helt nyskriven dramatik framtagen till projektet. Den storslagna avslutningen är en teaterfestival på Regionteater Väst i Uddevalla hösten 2021, där alla medverkande grupper spelar upp sina pjäser.

Korg med maskrosor

Slöjd i kulturskolan

Slöjd utvecklar barns förmåga att skapa i olika material. Slöjd är ett relativt nytt och växande ämne i kulturskolan. Våra hemslöjdskonsulenter har i uppdrag att främja barns och ungas möjligheter att utöva slöjd och har arbetat med slöjd för unga i flera år. De hjälper gärna dig som vill komma igång med slöjdverksamhet i din kulturskola. De kan erbjuda fortbildning, förmedling av kontakter, lån av verktyg och prova på-workshops. Maila länshemslöjdskonsulent Sara Degerfält, sara.degerfalt@vgregion.se

FilmCloud – en resurs för unga filmare

Genom mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och utvecklingsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i Västra Götalandsregionen. Och – du kan låna grejer gratis!

Danspoolen – kompetens till små kommuner

Danspoolen startade på initiativ från Förvaltningen för kulturutveckling (dåvarande Kultur i Väst). Bakgrunden till projektet var att vi såg en svårighet för flera kommuner att kunna anlita kompetent danspersonal, till sin dansverksamhet för barn och unga. Här får kommunerna en unik möjlighet att få professionell kompetens inom dans till sin verksamhet eller skola.

En hand som håller i en penna

Samarbeta med oss

Jobbar du på Kulturskolan? Oavsett om du är chef eller pedagog kan du kontakta oss. Dörren står öppen för förslag på projekt, fortbildning eller konsultation i olika frågor. Här ser du exempel på några samarbeten vi gjort.

Ett stiliserat kuvert i en blå cirkel mot grå bakgrund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Förvaltningen för kulturutveckling skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Länktips

Här hittar du länkar till Kulturskolerådet, Kulturskolecentrum och till Kulturdepartementets utredning Kulturskoleutredningen.

Jobbar du som filmpedagog på en kulturskola i någon av Västra Götalands kommuner? Saknar du kollegor att bolla dina specifika frågor med kring upplägg av filmlektioner, tips om övningar och material, men också inspiration, tips och kompetensutveckling?

Då har vi precis startat upp nätverket för dig! Vi samlas ett par gånger per termin, dels för kollegialt utbyte men också för fortbildning och planering av gemensamma aktiviteter. Låter det intressant? kontakta oss!

Anna-Karin Johansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hösten 2018 startade Förvaltningen för kulturutveckling en regional strategigrupp med representanter från de fyra kulturskolechefsnätverken i regionen. Gruppen diskuterar och arbetar med gemensamma strategiska frågor för kulturskolorna i Västra Götaland. Varje kulturskolechefsnätverk har utsett två representanter till strategigruppen. Gruppen har möten fyra gånger per år, Anette Andersson Huber och Åsa Jansson på Förvaltningen för kulturutveckling är sammankallande.

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anette Andersson Huber

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-09-02 13:47