Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips inför Kulturskolepedagogdagen 2021

Måndagen den 1 november kl 09.30–16.00 är det dags för årets upplaga av Kulturskolepedagogdagen – som är digital.

Så här går det till

Alla anmälda deltagare kommer att få en länk till en hemsida där programmet presenteras digitalt. Vi visar exempel från kulturskolor runt om i landet, metoder, aktuell forskning samt delar från Kulturskolepedagogutbildningen på Göteborgs universitet. I programmet ingår även frågor, tänkta för mindre diskussionsgrupper. På detta sätt hoppas vi att ni tillsammans kan utveckla arbetet med delaktighet på hemmaplan.

Vi föreslår att ni sitter tillsammans på er kulturskola och arbetar med uppgifterna under dagen. Här är du som är chef viktig för att planera dagen.

Om ni är flera från samma kulturskola som deltar

Om möjligt, samla hela kollegiet för en gemensam start, gärna på storbildsskärm. Efter en kaffepaus fortsätter programmet i grupper om 2–6 deltagare. Varje grupp behöver en lokal, dator med internetuppkoppling och möjlighet att visa ljud och bild. Dagen avslutas med Teamsgrupper i ämneslag, tillsammans med kollegor från hela landet. Då behöver varje deltagare en egen dator. Länkar till dessa Teamsgrupper skickas ut till alla anmälda deltagare i förväg.


09:30   Gemensam start med föreläsningar
10:10   Paus
10.30   Pass 1 – arbete i grupper
11.30   Lunch
12:30   Pass 2 – arbete i grupper
13.30   Paus
14:00   Pass 3 – arbete i grupper
15:00   Paus
15.15   Teamsgrupper
15.55   Avslutning
16.00   Slut

Checklista för dig som är kulturskolechef

  • Informera om dagen och uppmana alla att anmäla sig personligen
  • Informera om upplägget för dagen just på din arbetsplats
  • Boka lokal/lokaler
  • Kolla teknik/boka teknik
  • Dela upp de anmälda i grupper om 2-6 deltagare
  • Planera lunch/fika – kanske vill ni äta tillsammans?

Om du är ensam deltagare från din kulturskola

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ordna en samtalspart för diskussionsmomenten under dagen (pass 1–3). Du kan själv reflektera kring frågorna, eller arbeta med dem tillsammans med dina kollegor vid ett annat tillfälle. Delar av programmet kommer att vara tillgängligt även efter dagen. Till det sista grupp-passet kl 15.15 får alla deltagare en länk till en Teamsgrupp, där du får möjlighet att träffa kollegor från hela landet.

Hur kan jag säkerställa att tekniken fungerar?

Alla anmälda får via mail en länk till en webbplats där innehållet för dagen kommer att presenteras. Vi lägger ut innehållet senast klockan 08.30 måndagen den 1 november. Du kan alltså testköra så att ljud/rörlig bild fungerar, innan dagen drar igång.

Senast uppdaterad: 2021-08-26 15:06