Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kan själv – för de minsta barnen

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som Västra Götalandsregionen drivit sedan 2007. Det har resulterat i tre olika utställningsmiljöer för barn i åldern 0-2 år. Utställningarna är anpassade efter de minsta barnens unika sätt att ta sig an sin omvärld.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0–2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen turnerar i Västra Götalandsregionen men sedan 2017 erbjuder vi även arrangörer utanför regionen möjligheten att boka utställningen.

Utställningen produceras i samarbete med tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan och tidskriften Föräldrar & Barn.

Om Kan Själv! 

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vänder sig till barn i åldern 0–2 år. Syftet är att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov. Vi strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter genom att uppfylla de små barnens rätt till deltagande och inflytande i kulturlivet.
 
I de olika förstudier som vi gjort inom projektet har vi visat att det går att tillgodose de minsta barnens rätt att göra sina röster hörda även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Vi har samarbetat med barn från avdelningarna Trumman och MiniHopp på f.d Kulturförskolan i Vänersborg, avdelningen Dunet på förskolan Storken i Trollhättan, avdelningen Blåbäret på förskolan Viljan i Ytterby och avdelningen Blåsippan på Solgården förskola i Skene. Varje utställning provas och utvärderas av barn från förskolorna Blåsippan och Blåklockan i Lödöse. 

Sedan 2007 har Kan själv! resulterat i tre olika förstudier, lika många utställningar och en mängd föreläsningar för förskolepersonal, studenter och andra som möter små barn. Tack vare de barn som medverkar i förstudierna och besöker utställningarna utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt.

Den första Kan själv!-utställningen nominerades till Årets utställning 2011.

Turnéplan

Vara
22 september–20 oktober 2021

Lilla Edet
17 november–15 december 2021

Ida Lagnander

För mer information och bokning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Här finns all information om uställningen, samt riktlinjer och underlag för att marknadsföra den. 

Inom Västra Götalandsregionen

Övriga Sverige

Affisch att fylla i för arrangör

Kan Själv - loggor och typografi

Kan Själv - Pressbilder

Handledningar

En kulturhistorisk upplevelse

En naturupplevelse

En ljudupplevelse

En ljudupplevelse - inläst version

Ljud från utställningen

Hjärtljud
Upphovsperson: Johan Svensson

Vibrationshögtalare 1
Upphovspersoner: Johan Svensson, Henrik Alsér

Vibrationshögtalare 2
Upphovspersoner: Johan Svensson, Henrik Alsér

Vibrationshögtalare 3
Upphovspersoner: Johan Svensson, Henrik Alsér

Senast uppdaterad: 2021-04-16 09:35