Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Observationer av små barns ljudande

Vad är musik? Musicerar små barn? Kan de yngsta barnen skapa musik? Är små barn musiker? Observationer av små barns ljudande är ett musikaliskt verk i två delar, som framförs i en intim lyssnarsituation. Publiken lyssnar i en särskilt formgiven lyssnarstation som xxxxxxxxxxxx.

Det här är frågor som vi funderat över sedan vi 2013 påbörjade arbetet med utställningsmiljön Kan själv! – en ljudupplevelse för de minsta barnen.

Redan under förstudien såg vi flera exempel på att barnen skapade spontana ensembles. Deras ljudskapande innehöll allt det som vi brukar förknippa med ett vanligt organiserat musikaliskt framträdande. Barnen satt tillsammans, iakttog varandra och höll ögonkontakt. Någon tog ledningen och de andra följde efter och ofta landade deras ljudskapande i en gemensam puls eller rytm.

Vi tyckte det var spännande och intressant men när vi under utställningens turné har mött förskolepersonal och diskuterat de yngsta barnens ljudskapande med dem, har vi förstått att detta är något som ofta går obemärkt förbi. De vuxna som finns i barnens närhet ser inte det ljudande som barnen skapar på egen hand som värdefullt. Oftast blir barnen avbrutna och det är väldigt sällan som de vuxna deltar i barnens ljudskapande på barnens villkor.

Vill ändra synen på små barns ljudskapande

Med detta musikaliska verk vill vi försöka ändra synen på de yngsta barnens ljudskapande. Vi vill göra vuxna medvetna om att barnens ljudskapande har ett eget värde. Inte bara för barnen själva, i deras utforskande av puls, rytm och toner, utan också för oss. Vi som är äldre, är väldigt präglade av våra musikaliska kulturer och traditioner. Mycket av barnens nyfikenhet och lust inför att lyssna på och skapa ljud har vi förlorat. Vår förhoppning är att lyssnaren ska drabbas av en aha-upplevelse och att den upplevelsen ska ge dem en annan syn på de yngsta barnens musikaliska kvaliteter.

Professionell tonsättare bakom verket

Verket bygger på ljud som vi samlat in tillsammans med barn från två olika förskolor, Galoppvägens förskola i Partille kommun och Förskolan Viljan i Kungälvs kommun. Utifrån de inspelningarna har tonsättare Johan Svensson skapat ett tvådelat musikaliskt verk.

Johan Svensson är en professionell tonsättare vars verk framförs över hela världen. Han är utbildad vid Högskolan för musik och scen i Göteborg, Norges Musikkhögskole i Oslo och Universität für Musik und darstellende Kunst i Graz.

Christel Lundahl lyssnar på verket i det specialbyggda båset.

Observationer av små barns ljudande

Observationer av små barns ljudande är ett beställningsverk för Västra Götalandsregionen. Verket framförs i en intim lyssnarsituation. Publiken lyssnar, en och en, på verket genom hörlurar i en, för verket, formgiven lyssnarstation.

Kommentar från Johan;
”Min uppfattning är att de yngsta barnen har en inneboende musikalitet och en allmänmänsklig musikalisk kommunikation. Som vuxen kan detta vara svårt att höra då barnens ljudande skiljer sig fundamentalt från det vi till vardags kallar musik.
Med det här tvådelade verket vill jag erbjuda lyssnaren en möjlighet att lyssna fokuserat på de yngsta barnens ljudande.”

Ida Lagnander

Pedagog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-04-19 16:04