Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arrangörs- och publikutveckling

Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande. Inom ramen för arrangörsutveckling hittar du också Festivalplattformen, som specifikt verkar för att skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i regionen, och RePublik som är ett nationellt centrum för publikutveckling.

Arrangörsutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region. För att skapa relevanta insatser krävs omvärldsanalys och ett samlat grepp och det är ett arbete som är beroende av kunskap om de lokala förutsättningarna. Det är i kommunerna man skapar förutsättningar för invånare att arrangera, för mångfalden av arrangörer och för de lokala arenor där invånarnas upplevelser kan ske, därför är kommuner tillsammans med arrangörer viktiga samverkansparter för oss. För att stärka strukturer för kulturarrangörer och deras möjligheter att arrangera i kommunerna arbetar vi systematiskt och med långsiktiga aktiviteter. Genom olika projekt i kommuner synliggör vi betydelsen av arrangörers insatser samt stärker enskilda arrangörers kompetens.

Med arrangörer avses vi personer och/eller organisationer som arrangerar publika kulturhändelser. Det kan vara ideella arrangörsföreningar, kommuner, studieförbund, kulturella institutioner, samfund eller bygdegårdar. Det kan även handla om näringsverksamheter, som caféer och gallerier, eller kulturutövare som arrangerar sina egna evenemang.

Festivalplattformen är en verksamhetsgren som riktar sig särskilt till festivalarrangörer i Västra Götaland.

Publikutveckling

Publikutveckling handlar om de begrepp, metoder och problemställningar som man behöver förhålla sig till när man eftersträvar en större och bredare publik, om att öka förståelsen och berika upplevelsen. RePublik är verksamt regionalt, nationellt och internationellt och ska vara i kontakt med alla offentliga konst- och kulturområden.

Vår målsättning är att konst- och kulturinstitutioner ska ges möjlighet att utveckla kunskap, dels om olika publikgruppers behov och beteendemönster och dels om publikarbetets praktik i termer av strategiutveckling, organisationsutveckling och kulturledarskap. Detta gör vi genom olika insatser som tex att driva ett nationellt nätverk som tillhandahåller workshops, föreläsningar och andra fortbildningsinsatser. Vi gör det genom att utveckla verktyg för strategiskt publikarbete och i olika projektsamarbeten.

Så arbetar vi:

Inom såväl arrangörsutveckling som publikutveckling tillämpar vi tre olika arbetsmetoder och syften där varje aktivitet vilar på minst en men kan innefatta alla tre: Samla, utveckla och sprida.

Samla

Genom omvärldsbevakning, kartläggning och insamling av material och information skapar vi ett både teoretiskt och praktiskt kunskapsunderlag och en relevant bas för oss när vi planerar, genomför och kommunicerar vår verksamhet.

Utveckla

Genom att analysera och utveckla den kunskap vi skaffar oss och de aktiviteter vi genomför gynnar vi utveckling inom flera områden och på flera plan inom publik- och arrangörsutveckling.

Sprida

Genom att dela och sprida den kunskap och de erfarenheter vi skaffar oss blir vi och arrangörs- och publikutveckling mer våra konsultativa tjänster bli mer kända och eftersökta.

 

KulturCrew Västra Götaland

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Skolor, fritidsgårdar eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet och målet med KulturCrew är att unga lär sig att planera och genomföra kulturarrangemang.

Publikutveckling - RePublik

RePublik är ett svenskt centrum för publikutveckling. Vår ambition är att spegla utvecklingen inom och dela kunskap mellan alla offentliga konst- och kulturområden. Vi arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med fokus på vidgat deltagande. Vi arbetar genom nätverk, regionalt och nationellt, i Norden och i Europa.

Festivalplattformen

Festivalplattformen verkar för festivalutveckling i Västra Götalandsregionen och vill skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i Västra Götaland att nätverka och förkovra sig, inhämta kunskaper och kontakter och utbyta erfarenheter.

Arrangörslyftet

Arrangörslyftet innebär genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Vi tror att Arrangörslyftet ger värdefulla ingångar i samtal kring kommuners arbete med arrangörsutveckling och för diskussioner kring arrangörers värde för kommunen.

Filmer om arrangörsskap

Utan arrangörer stannar kultursverige. Så kan man säga och mena att arrangörers konstnärliga och kulturella drivkrafter är en förutsättning för att musik, festivaler, scenkonst, film och alla andra arrangemang ska nå invånaren/publiken. Förvaltningen för kulturutveckling försöker på olika sätt stärka arrangörers möjligheter till detta, bland annat med kompetensutbildning.​

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

På turné

Tillsammans musiksätter vi Sverige! På turné är samarbetsprojektet som ska stärka och bygga nationella turnéstrukturer i Sverige. Med projektet På turné lägger vi ihop våra resurser och skapar tillsammans något vi inte skulle kunnat skapa var och en för sig. Tillsammans vill vi stärka arrangörsleden och se till att musikakter av hög kvalitet och med genremässig bredd når hela Sverige. Vi vill skapa en hållfast och kreativ nationell turnéstruktur med publiken i centrum.

Johanna Hagerius

Konsulent Arrangörsutveckling och RePublik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ernesto Romero Escobar

Konsulent Arrangörsutveckling och KulturCrew Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Berner

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-08 17:18