Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Satsa på film i kommunen

I februari 2019 utlyste Förvaltningen för kulturutveckling ett nytt pilotstöd för att lyfta nya och oväntade filmkulturella projekt i kommunerna. De två kommuner som får vardera 50 000 kronor är Öckerö och Lidköping. Öckerö kommer att använda stödet för att ta fram digital, filmpedagogisk verksamhet, som passar i en glesbefolkad kommun. Lidköping vill knyta ihop geografiska platser med filmisk storytelling. Totalt fem kommuner ansökte. Längre fram kommer projekten i respektive kommun att presenteras – håll utkik! Nedan kan du ta del av kriterierna vid utlysningen.

Om stödet 

Stödet kan användas för nya samarbeten mellan kommun och biograf eller där nya målgrupper får möta film på olika sätt. Det kan också handla om att utveckla området kring rörlig bild eller för att satsa på filmkulturell verksamhet lokalt. Stödet är tänkt att användas för helt nya projekt - eller processidéer.
Vi välkomnar det oväntade och överraskande där den rörliga bilden får stå i centrum. En kommun kan söka max 50 000 tkr som kan användas för processarbete, filmkulturella aktiviteter, projekt eller fortbildningar inom kommunen. Två kommuner kommer att beviljas pilotstöd under 2020.

Prioriterade områden

Nya idéer
Med det här stödet vill vi uppmuntra till nytänk och kreativitet. Det kan handla om att utveckla helt nya områden kring film eller pröva projekt där film inkluderas. Kanske handlar det om att möta nya målgrupper eller hitta nya sätt där målgrupper möts genom film?
Det kan också innebära att förstärka andra verksamheter genom att använda film på ett nytt sätt, i nya sammanhang eller där kommunen vill utveckla nyskapande filmaktiviteter.

Nya eller förstärkta samarbeten i kommunen
Filmen behöver få starkare fästen i lokalsamhället. Stödet kan användas för att stärka eller skapa helt nya samarbeten eller samverkansarenor där filmen står i centrum. Samarbeten kring film som innebär att flera förvaltningar och/eller andra aktörer som föreningar möts och jobbar tillsammans prioriteras.
 
Ökad filmkunnighet i kommunen
Filmkunnighet innebär att stärka kunskapen om rörlig bild genom att lära sig att se, analysera och att göra film på ett medvetet sätt. I en kommun kan det betyda att man stärker kompetensen kring rörlig bild genom seminarier, workshops eller kompetenslyft till vissa grupper i kommunen.
 
Stärka filmens strukturer
Stödet kan användas för satsningar på film som bygger på omvärldsanalyser eller olika former av kartläggningar eller nätverk. Det kan också handla om att stärka kommunens arbete med filmstrategiska frågor som befäster filmens plats i det lokala samhället eller i styrdokument.

Stödet kan inte användas för att stödja ordinarie verksamhet som skolbio, skapande skola och sedvanlig biografutveckling. Det finns idag stöd för detta på annat håll. Kontakta oss gärna om du är nyfiken på att söka stöd för den typen av verksamhet.
Stödet kan inte användas för redan igångsatta projekt – om det inte avser en väsentlig och motiverad förändring.

Hur går det till?

Identifiera idéer och behov
Om din kommun har identifierat ett behov eller utvecklingsmål kring rörlig bild som passar att genomföra eller påbörja under 2020 kan ni söka genom blanketten nedan.
Kontakta oss gärna om ni vill diskutera och utvecklar idéerna tillsammans med oss.

Fyll i blankett
I nästa steg fyller ni i en blankett som innehåller en beskrivning av projektet. Du laddar ner blanketten längre ner på sidan.
Skriv en kort redogörelse för det planerade arbetet. Den ska innehålla syfte, mål, tidsplan, en beskrivning av målgrupper, förväntade resultat av arbetet och hur projektet eller processen kan få en fortsättning i ordinarie verksamhet.

Beslut om stöd fattas av enhetschef samt konsulenterna för film. Ett samarbetsavtal tecknas därefter som beskriver parternas insatser i arbetet. 

Från kommunens sida krävs en egen insats i form av arbetstid för att genomföra arbetet och kanske vissa mindre administrativa kostnader. Förvaltningen för kulturutveckling insats består av dels projektstöd på max 50 000 kronor samt stöd av en eller flera konsulenter.
Arbetet bedrivs därigenom som ett samarbete mellan lokal och regional nivå.

Vi önskar att de erfarenheter och det lärande som sker i utvecklingsarbetet sprids till fler kommuner i Västra Götalandsregionen. Det kan betyda att de kommuner som fått pilotstödet redovisar sina erfarenheter och lärdomar efter genomfört projekt.
Sökbart belopp per ansökan är max 50 000 kronor. Sista dag för ansökan var den 15 mars. Stödet betalas ut under 2020. 

Frågor

Kontakta Pia-Marie Wehrling (pia-marie.wehrling@vgregion.se).

Inspiration

Stödet syftar till att få igång tankar och spännande kreativa idéer som kan gynna filmutvecklingen i din kommun. Här är lite inspiration:

Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:29