Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konstartsövergripande projekt och aktiviteter

Är du till exempel konstnär, musiker, filmare, poet, cirkusartist, skulptör, författare, arkitekt, dansare, slöjdare eller skådespelare? Jobbar du på frilansbasis? Då tillhör du den grupp vi kallar för fria utövare. Förvaltningen för kulturutveckling arbetar inom arkitektur, dans, cirkus, film, konst, litteratur, musik, teater och slöjd. Här hittar du konstartsövergripande projekt och aktiviteter för fria utövare inom dessa områden.

Bidrag och stipendier hittar du här...

Förvaltningen för kulturutveckling gör just nu en genomlysning av kulturkluster i Västra Götalandsregionen. Ett kulturkluster är olika konstnärsdrivna verksamheter, organisationer, föreningar eller enskilda utövare som finns inom ett geografiskt avgränsat område.

Är du en del av ett kulturkluster som du vill sätta på kartan? Eller är du kulturutövare och vill bli sammankopplad med ett kluster i ditt närområde? 

Hör av dig till: therese.ytter@vgregion.se

Nystart kulturliv

Nu nystartar vi kulturlivet i regionen! Med tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper kan vi tillsammans verka för ett rikt, hållbart och långsiktigt kulturliv. Här har vi samlat flera av de verktyg och stöd vi kan erbjuda för just nystarten.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Helpdesk för kulturstöd

Under pandemin drev Förvaltningen för kulturutveckling Helpdesk kulturstöd. Syftet var att guida kulturlivet bland de åtgärder som sattes in för att mildra konsekvenserna av pandemin.

Arts and Business – webbkurs

Art and Business är en satsning för att öka kunskapen om företagande hos kreatörer och konstnärer i Västra Götaland. Målgrupp är professionella utövare inom kulturella och kreativa näringar verksamma i Västra Götaland. Kursen pågår 3 november–9 december 2021. Sök senast 24 oktober.

Com.fusion – konstartsövergripande communityprogram

Com.fusion är ett nytt konstarsövergripande communityprogram som Förvaltningen för kulturutveckling startar hösten 2021. Här vill vi samverka, lära av varandra, skapa nya nätverk, främja konstartsövergripande projekt och skapa långsiktiga strukturer.

Mixed Minds

Mixed Minds är vår tvärkonstnärliga plattform där vi erbjuder fria utövare från alla konstformer regelbundna konstnärssnack, workshops och konstnärliga labb.

Pengar – om kulturstöd

Årligen arrangerar vi en dag om kulturstöd för frilansare inom alla konst- och kulturformer. Vi bjuder in en rad organisationer som berättar om sina stödformer.
Ett stiliserat kuvert i en blå cirkel mot grå bakgrund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Förvaltningen för kulturutveckling skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!
Senast uppdaterad: 2021-10-11 14:34