[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

AIR Litteratur

AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götaland. Residensen fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning.

Syftet med residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland är att stödja litteraturen som konstform, litterära utövare och litterärt arbete med dialog och utbyte.

Under 2021 har AIR Litteratur Västra Götaland tre olika inriktningar på residensprogrammen. 

AIR Litteratur vistelsestipendium – Villa Martinson i Jonsered

AIR Litteratur bibliotek – residensprogram i samarbete med bibliotek. Läs mer om utlysningen 2021 här...

AIR Litteratur – plats och kultur, ett pilotprojekt som lanseras under andra halvåret 2021. Residensprogram i samarbete med kulturaktörer och institutioner i Västra Götaland

Om AIR Litteratur Västra Götaland

Det litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland etablerades hösten 2015 och har tagit emot både svenska och utländska författare och översättare. Sedan årsskiftet 2019/2020 samordnar Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen arbetet med de litterära författar- och översättarresidensen.

Förvaltningen för kulturutveckling arbetar i enlighet med Kulturstrategi för Västra Götaland, den regionala kulturplanen 2020–2023 och den regionala biblioteksplanen 2020–2023. Här poängteras bibliotekens roll som litterära centra och vi ser att biblioteken har en viktig roll att spela. Litteraturen som konst- och kulturområde gynnas av att litterära utövare kan utvecklas och verka i samspel med sina läsare på olika litterära scener och mötesplatser. Genom att bli ett AIR Litteratur-bibliotek främjas litteraturens ställning och blir en mötesplats för den samtida litteraturen samt bereder plats för att ny litteratur ska kunna skrivas. Residensvistelserna bidrar till vidgat deltagande, internationalisering, att platsens identitet stärks och ett ökat antal angelägna forum för det offentliga samtalet.

[Missing text '/common/updated' for 'Swedish']: 2021-03-08 17:24