Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Referensgrupp Barnhälsovård (BHV) – Bibliotek

Förvaltningen för kulturutveckling har initierat en regional referensgrupp som träffas cirka två gånger per år för erfarenhetsutbyte och planering kring frågor som rör barn, språk och litteratur. I gruppen ingår förutom representanter för biblioteken också regionala verksamhetsutvecklare, logopeder och psykolog inom Barnhälsovården i Västra Götaland.

Referensgruppen vill:

  • medverka till att alla barn tidigt får möta fingerlekar, ramsor, sånger och berättelser
  • göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutvecklingbetona 
  • hur roligt och lustfyllt det är för både barn och vuxen att mötas i samtal kring en bra barnbok
  • uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker OM och FÖR barn
  • tillsammans med bibliotek och BVC se till att ALLA barn i Västra Götaland under sitt första år får gåvoboken De små barnens bok - en bok med fingerlekar, rim, ramsor, sånger och berättelser
  • särskilt nå föräldrar med annat modersmål 
  • gemensamt erbjuda fortbildningsdagar för all personal inom barnhälsovården i Västra Götaland kring barn, språk och böcker
  • medverka till att sprida goda idéer kring konkret samarbete mellan bibliotek och BVC som t.ex. barnbibliotekarier deltar i föräldrautbildning och samverkan kring bokpåsar som föräldrar uppmuntras att låna hem från sitt BVC

Referensgruppens medlemmar 2020

Karin Apelkvist, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård Södra Älvsborg 

Susanne Olsson-Kristiansson, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård FyrBoDal 

Christina Djäken, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård Skaraborg

Sofia Wijk, verksamhetsutvecklare Central barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän

Ann Jansson, verksamhetsutvecklare Central barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän 

Karin Colliander, psykolog Central Mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg

Eva Sandberg, logoped Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän

Anna Lundgren, logoped Central Barnhälsovård Södra Älvsborg och Göteborg/Södra Bohuslän

Sirpa Persson, barnbibliotekarie Lindome bibliotek, Mölndal

Lena Wellman, barnbibliotekarie Skövde stadsbibliotek

Gertrud Widerberg, projektledare Bokstart Göteborgs kommun

Therese Ytter, konsulent littteratur Förvaltningen för kulturutveckling

Senast uppdaterad: 2021-08-26 10:54