Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språktåget

Språktåget syftar till att öka kunskapen om och inspirera kring små barns språkutveckling och genomförs i samarbete med Region Stockholm, som initierat och utvecklat konceptet

Språktåget är ett samarbete Regionbiblioteket i Stockholm som tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna tagit fram material om små barns språkutveckling. Språktåget är ett samarbete mellan bibliotek, logopedi och barnhälsovård i Västra Götaland och syftar till att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Genom att göra det från att barnen är nyfött/nyfått hjälper föräldrar, och andra vuxna i barnets närhet, barnet att utveckla sitt eller sina språk.

Språktågets material lanseras under våren 2022 och kompletterar vårt arbete med Gåvoboken.

Vi kommer på olika sätt att informera om Språktåget och dess material för bibliotekarier, BHV-personal och logopeder i Västra Götalandsregionen. Nedan finner ni datum och tider för dessa.

Informationsträff bibliotek
3 december kl 8.30-9.45
Läs mer/anmälan

Informationsträff för logopeder
25 januari 8.30-9.30
Läs mer/anmälan

Så använder logopeden och du som biblioteksmedarbetare Språktågets biljett:

  • När ett barn remitterats till en logoped kan logopeden rekommendera läsning för barnet. Detta sker genom att logopeden på en förtryckt ”biljett” kryssar för inom vilka områden som barnet behöver extra stöd.
  • Biljetten till Språktåget tar vårdnadshavaren med till biblioteket.
  • Du som biblioteksmedarbetare hjälper till att plocka fram böcker enligt den lista som finns på biblioteket.
  • Plocka gärna fram flera böcker som låntagaren kan välja bland. Uppmuntra dem gärna att låna flera på en gång! Passa också på att dela ut Språktåget-foldern, och samtala lite om innehållet i den.
  • Tryck särskilt på att läsa, sjunga, berätta på de språk som finns i familjen.
  • Betona det lustfyllda!
  • Om böckerna på listan skulle vara utlånade kan biblioteksmedarbetaren med ledning av de andra böckerna på listan hitta alternativ.
  • Se till att alla medarbetare i biblioteket som möter barn och deras vuxna känner till Språktågets boklista, så att de som kommer med biljetten får ett bra bemötande och hjälp med att hitta böckerna.

Västra Götalandsregionens/ Förvaltningen för kulturutvecklings förhoppning är att Språktågets material ska underlätta för dig att arbeta med små barns språkutveckling!

Om du har frågor eller förslag på vidareutveckling, hör av dig till therese.ytter@vgregion.se

Vad kan du som logoped göra?

  • När du träffar familjer och barn kan du använda dig av Språktågets material genom att visa och dela ut foldern medan du pratar om vikten av att läsa. Samtidigt kan du informera om Språktågets boktips, och säga att allt går att låna på biblioteket!
  • Du kan också ge barnet en biljett! Har barnet svårigheter inom något specifikt område kan du på biljetten specificera vilken station/kategori som kan passa. Familjen tar med biljetten till biblioteket där de får hjälp att välja böcker som passar just deras barn.

De logopeder och bibliotekarier som tagit fram Språktågets boklistor har försökt tänka på alla barn med språkliga svårigheter, men även barn med svenska som andraspråk och alla som behöver extra språkstimulans. Som det står i Språktågets folder: Språktåget stannar vid olika stationer där barn kan utveckla olika delar av sina språk. Några behöver stanna lite längre vid någon station, andra tuffar på snabbare. Alla kan åka med Språktåget!

Med hopp om att Språktåget kommer bli ett användbart verktyg!

Texten är framtagen av logopederna Elvira Ashby och Linnea Anderberg i samarbete med Regionbibliotek Stockholm.

Om du har frågor eller förslag på vidareutveckling, hör av dig till therese.ytter@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-11-29 11:46