Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Musik

Vår kunskap inom musikområdet bidrar till ett aktivt och inkluderande kulturliv. Tillsammans med andra stärker vi musikens roll i samhället. Vi utvecklar förutsättningar för att skapa och uppleva musik i hela Västra Götaland. 

Musikverksamheten på Förvaltningen för kulturutveckling står på tre ben: fortbildning, evenemang och konstartsutveckling. Vi jobbar i nätverk, arrangerar residens, driver projekt och bryter ny mark inom musik- och communityområdet. Våra konsulenter och producenter inom musikområdet samarbetar oftast med andra, till exempel kommuner, musiker, arrangörer, föreningar, organisationer eller musikutbildningar. Ibland samarbetar vi även internationellt. Musikgruppen består av ett tiotal anställda.

För dig som jobbar i kulturskola erbjuder vi regelbundna fortbildningar. Du som är professionell frilansmusiker kan söka våra residens, och delta i aktiviteter för fria utövare. Vi stöttar även musikarrangörer i regionen, gå med i något av våra nätverk för att få veta mer!

Körcentrum Väst är en del av Förvaltningen för kulturutveckling, och arbetar med att utveckla körlivet i regionen.

Vi driver också samarbetsprojektet På turné som stärker och bygger nationella turnéstrukturer i Sverige.

Nystart kulturliv

Nu nystartar vi kulturlivet i regionen! Med tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper kan vi tillsammans verka för ett rikt, hållbart och långsiktigt kulturliv. Här har vi samlat flera av de verktyg och stöd vi kan erbjuda för just nystarten.
Fyra händer som håller i varandras vrister och bildar en fyrkant.

Partnerskap inom musikområdet

Partnerskap är ett av musikverksamhetens mest kraftfulla instrument för att skapa utveckling, kunskapsbyggande och starka, hållbara relationer med samarbetsparter. Vi driver gemensamma projekt med gemensamma mål, där båda parter går in med resurser.
Klockstycket och mittenklaffarna av en saxofon, som en person håller i med två händer. Personen har en röd tröja med vita prickar.

Musikresidens

Målet för vår residensverksamhet är att ge musiker plats för skapande och möjlighet till konstnärlig utveckling. Vi samverkar med aktörer och kommuner på olika platser i regionen. Förvaltningen för kulturutveckling driver också Konstnärsnämndens internationella musikresidens (KIM) i Västra Götalandsregionen.
En tramporgel och en gul elbas som ligger på en stol. I bakgrunden syns en bokhylla.

Communityprojekt

Communityarbete är en metod där vi bjuder in deltagare som vanligtvis inte sysslar med musik. Här får de möjlighet att uttrycka musikaliska idéer och göra egna konstnärliga val. Professionella musiker guidar och inspirerar i en resa där vägen är lika viktig som målet. Här kan du läsa mer om communityarbete och våra aktuella communityprojekt.
Musikinstrument som fraktas på en Kosterbåt.

Musiknoder

En musiknod handlar om att skapa ett levande musikliv på en särskild plats. Initiativet kan komma från en ort, en musiker, en arrangör, en producent eller någon annan som vill skapa något inom musikfältet som kan leda till ett större engagemang. Vår första musiknod arbetades fram på Koster under 2019. Under 2020 skapade vi en musiknod i Dalsland.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!
Två händer som håller fyra trumklubbor.

Nätverk inom musikområdet

Förvaltningen satsar stort på uppbyggandet av nätverk för genrespecifika arrangörer. Tillsammans strävar vi för att öka möjligheterna för arrangörer och musikutövare att verka i regionen genom att skapa bättre förutsättningar via samverkan. Som organisation deltar vi också i nationella och internationella nätverk.
En illustration, med körsångare klädda i svart, grafiska symboler och texten Körcentrum Väst.

Körcentrum Väst

Körcentrum Väst finns för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att öka intresset för sång och få fler att sjunga. På korcentrumvast.se hittar du information om aktuella arrangemang och samarbeten. Körcentrum Väst är en del av Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling.
Ordbild med texten På turné i svart på vit botten med cirklar i olika storlekar som bildar ett mönster.

Tillsammans musiksätter vi Sverige

På Turné är en ny nationell turnéstruktur för svenska och internationella artister inom jazz, folk- och världsmusik, kammarmusik och populärmusiken.

Vad är grejen med ny konstmusik?

En guide för att väcka nyfikenhet och lust för den nya konstmusiken.

Utgiven år: 2019
Finns att beställa i tryckt format. 

Vad är grejen med ny konstmusik? som pdf

Hilde Wexels Riser

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anette Andersson Huber

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Chinaski Nymark

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eric Torestad

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emma Johansson

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helén Smitterberg

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Rung

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jonathan Björk

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Lith

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marie Jansons

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marit Zetterström

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-11 14:39