Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samtida konst, arkitektur, form och design

Samtida konst, arkitektur, form och design har många beröringspunkter. Det offentliga rummet, deltagandeprocesser samt barn och unga är några områden där vi möts och där vi ser utvecklingsmöjligheter för vår samverkan med kommuner, utövare, självorganiserade verksamheter och institutioner.

Nystart kulturliv

Nu nystartar vi kulturlivet i regionen! Med tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper kan vi tillsammans verka för ett rikt, hållbart och långsiktigt kulturliv. Här har vi samlat flera av de verktyg och stöd vi kan erbjuda för just nystarten.
En grön illustration där två händer rör sig i ett flätverk av grenar.

Arkitekturpedagogik

Arkitekturpedagogik handlar om att ge unga verktyg till att upptäcka sin närmiljö och att tolka den för att de i förlängningen ska kunna vara med och påverka. Tillsammans med Göteborgs stad driver vi ett nätverk för arkitektur- och designpedagoger. Vi har, ofta tillsammans med andra, arbetat fram ett antal metoder för delaktighet när barn och unga är med i utvecklingsprocesser.
Post-it-lappar på ett bord.

Offentlig konst och kunskapsstöd till kommuner

För att stödja arbetet med den offentliga konsten i Västra Götalands kommuner, har Förvaltningen för kulturutveckling arrangerat flera seminarier med olika teman. Här finns dokumentation från seminarierna samt verktyget Vem gör vad? som är ett stöd för sektorsövergripande arbete.

Gestaltad livsmiljö

Förvaltningen för kulturutvecklings medarbetare är en resurs för kommuner och andra aktörer i sitt arbete med den gestaltade livsmiljön.

Konsten att delta

Konsten att delta är ett projekt som drivs av Konstnärernas Riksorganisation. Det syftar till att underlätta för utlandsfödda bild och formskapare att bli en del av det svenska branschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.
Människor i ytterkläder, fotograferade uppifrån.

Residens Angered

Redan 2014 startade Blå Ställets konsthall, Konstepidemin och Förvaltningen för kulturutveckling Residens Angered. Residenset var ett svar på att Göteborgs konstscen uppfattades som exkluderande och stängd – vi ville skapa en plattform som minskar stadens geografiska och mentala avstånd.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!
Ett stiliserat kuvert i en blå cirkel mot grå bakgrund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Förvaltningen för kulturutveckling skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Angelica Hadzikostas

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Linn Gall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mejra Wiczak Ahmemulic

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Camilla Alexanderson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-11 14:40