Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Offentlig konst och kunskapsstöd till kommuner

För att stödja arbetet med den offentliga konsten i Västra Götalands kommuner, har vi arrangerat flera seminarier med olika teman. Här finns dokumentation från seminarierna samt verktyget Vem gör vad? som är ett stöd för sektorsövergripande arbete.

Ordbild: MU för konstnärlig frihet

MU-avtal för konstnärers ersättningar

Många kommuner har efterfrågat kunskapsstöd om ersättning till bild- och formkonstnärer. Den är i dag eftersatt i jämförelse med utövare inom andra konstarter. Här hittar du material från en seminariedag om MU-avtalet, som vi arrangerade för att bidra till att bygga upp kunskapen inom området.
Post-it-lappar på ett bord.

Offentlig konst och kunskapsstöd till kommuner

För att stödja arbetet med den offentliga konsten i Västra Götalands kommuner, har Förvaltningen för kulturutveckling arrangerat flera seminarier med olika teman. Här finns dokumentation från seminarierna samt verktyget Vem gör vad? som är ett stöd för sektorsövergripande arbete.
Bilden visar skulpturen Premiär. Konstnär Torsten Fridh, 1985.

Samverkan över sektorsgränser

Här hittar du material från 2018 när vi introducerade och höll en workshop kring verkyget Vem gör vad? som ska vara till hjälp i sektorsövergripande arbete för planering av och drift av offentlig konst.
Bild av ett dokument med text. Texten har grön rubrik där det står Vem gör vad?

Vem gör vad?

Vem gör vad är ett verktyg, framtaget av Förvaltningen för kulturutveckling tillsammans med konstansvariga i fyra kommuner. Det ska vara en hjälp för att synliggöra utmaningar och underlätta förvaltningsövergripande samverkan i processen kring planering och drift av offentlig konst i kommunerna.
Senast uppdaterad: 2021-02-05 09:14