Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Slöjdhandledarutbildningen

Logga i form av text mot vit bakgrund som säger Slöjdhandledarutbildningen

Slöjdhandledarutbildningen vänder sig till dig som arbetar i kulturskolan eller grundskolan, särskolan, eller förskolan. Den passar också museipedagoger och barn- och ungdomsledare i olika föreningar. Kort sagt, till dig som vill öka barns möjlighet att slöjda. Under åren har vi också haft en rad deltagare på kursen som arbetat med vuxna inom ramen för LSS.

Du kanske vill dra igång en helt ny verksamhet, ser slöjden som ett komplement till befintliga aktiviteter eller vill starta en slöjdklubb? Utbildningen, med sex träffar under en termin, utgår ifrån den traditionella slöjden där vi arbetar med enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och ett smart resurstänk. Denna slöjd är lätt att anpassa efter var och ens förutsättningar och behov, vilket medför stora möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. I handledarutbildningen ingår slöjden i ett tvärkulturellt sammanhang med lek, berättande och musik. Hemslöjdskonsulenterna Sara Degerfält och Kristina Brandt leder utbildningen tillsammans med olika inspiratörer.

Slöjdhandledarutbildningen kommer under 2022 att köras på två platser i Västra Götalandsregionen. Under vårterminen kommer den att gå i Skövde på Slöjdens hus i Helensparken, 5 minuter från centralstationen. Under hösten kommer den att genomföras någonstans i norra Dalsland. Mer information om höstomgången kommer i maj.

 

Datum vårterminen:

OBS! Vissa ändrignar kan förekomma i ordningen på dagarna!

31 januari: Barnen och hemslöjden – digital träff

Teoripass: Introduktion: Vad är hemslöjd? Hur kan vi hjälpa barn att slöjda?Slöjdpass: Grannlåtsbroderi och halmslöjd

23 februari: Slöjd för alla barn

Teoripass: Hur gör vi slöjden tillgänglig för alla barn?
Slöjdpass: Tovning på flera sätt
Gästlärare: Tillgänglighetskonsulent Tina Wiedelt

15 mars: Barnen på jorden

Teoripass: Den universella slöjden och det allmänmänskliga behovet att skapa
Slöjdpass: Flätteknik och repslagning
Gästlärare: Textilkonstnär och antropolog Erika Ticona

4 april: Den magiska slöjden

Teoripass: Hur kan man jobba med slöjd i en tvärkulturell kontext?
Slöjdpass: Återbruksslöjd
Gästlärare: Skådespelare Cilla Klein

29 april: Barnen i skogen

Teoripass: Hur lär vi barnen att bli skogskloka? Allemansrätt och trädkunskap.
Slöjdpass: Tälja i färskt trä
Gästlärare: Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja

19 maj: Slöjda säkert tillsammans

Teoripass: Hur tar vi hand om skador som kan uppkomma i slöjdandet? En kortare barnolycksfallskurs ingår.
Slöjdpass: Ståltråd och plåt

Hålltider

Varje kursdag pågår 9-16 med avbrott för lunch ca 12-13.

Kostnad

3500 kr för 6 heldagar. I avgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, slöjdmaterial, kurslitteratur samt en kortare barnolycksfallsutbildning.

Anmälan

För anmälan och mer information, kontakta hemslöjdskonsulent Kristina Brandt.

kristina.brandt@vgregion.se 

070-6626807

 

Senast uppdaterad: 2022-01-21 11:52