Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Halmslöjd

Att slöjda i halm är enkelt, roligt och har en lång kulturhistorisk tradition i Sverige. Halm har använts till såväl bruksföremål som korgar, fat och bikupor, som till helgprydnader och symboliska figurer. Få verktyg och enkla tillsatser är det som behövs för att slöjda i halm, själv eller tillsammans!

Folktro och användningsområden.

Halmen har historiskt sett omgetts av symbolik och tro om magiska krafter. I den förindustriella bondekulturen trodde man att den sista kärven som åkern gav, neken, hyste kornanden som gav fruktbarhet till djur och jord. Denna livskraft skulle tas tillvara, och omsattes i diverse föremål. Föremål som kom att förknippas med julens lekar, eller vid högtider som bröllop och fest. Exempelvis kunde halmkors läggas under julbordet för att välsigna huset och maten, eller en Tillsammanskrona (även kallad oro) med urblåsta ägg hängas över de nygifta som en önskan om god fruktbarhet. Under julhelgen var det viktigt att nekens halm belystes av julljusen, för att försäkra sig om god skörd kommande år. 

Halmens egenskaper har sina fördelar i dess sega, ihåliga uppbyggnad som gör att det tål att blötläggas, böjas och vridas. Halmen är dessutom som mycket annat slöjdmaterial förnyelsebart och biologiskt nedbrytbart. Kompostera därför gärna din utslitna halmljusstake, halmbock eller vad det nu kan vara som gjort sitt. Halmens största nackdel är dess lättantändlighet, vilket är bra att komma ihåg vid såväl bruk som placering av halmföremål.

Till  halmslöjd används både råg- vete och havrehalm. Rågen är att föredra på grund av sin strålängd och stryka, speciellt om den vuxit på sandjord. Vetehalmen är skör, men användbar. Andra, och i vissa fall modernare material som kan användas i halmföremålsbeskrivningar är sly, vass eller sugrör. Slöjdföremål av halm kan fräschas upp genom att duschas lätt med vatten.

Allmänna råd vid halmslöjd:

  • Använd alltid lika grova strån till ett föremål antingen det gäller tunna eller grova.
  • Ta alltid tråden två gånger om vid omknytning.
  • Drag åt mycket hårt vid omknytning. Stråna skall spreta. Detta för att halmen krymper när den torkar.
  • Halm är ett naturmaterial - använd därför gärna tillbehör av naturmaterial t.ex. lingarn 20/3 och bomullsband.

Mer om halmslöjd

Läs mer:

Inspirationshäftet ”Slöjda av halm” (Slöjd i Väst),” Halmslöjd” av Erland Borglund, HALM – en livscykelanalys (Västarvet), ”Mer än en hatt – Halmslöjden på Dal” av Siv Jägerung, "Väv i halm" av Y. Kongbäck & B. Wingstrand 

Se mer:

 Halm (råg) – en livscykelanalys av Linda Grey för Slöjd & Byggnadsvård/ Västarvet,365Slöjd och Kurbits.

Att besöka:

Halmens Hus utanför Bengtsfors i Dalsland. I Slöjd- och Byggnadsvårdsbutiken på Nääs utanför Floda kan du köpa slöjdhalm.

Slöjdare som arbetar i halm:

Per-Åke Backman, se www.perakebackman.se

Senast uppdaterad: 2020-10-06 15:35