Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mitt hus är K-märkt så jag får inte göra någonting

Dörr in till en toalett

Exempel på en varsam och smart förändring gjord i en skyddad byggnad. Här revs väggen mellan två garderober för att göra plats för en toalett i en omoderniserad byggnad som skulle börja användas som kontor. 

Nej, detta är en riktig myt. Det kan gå alldeles utmärkt att göra ändringar och tillägg om du bara gör det tillräckligt varsamt och väl genomtänkt. H u r och v a r förändringar kan göras är kanske de allra viktigaste frågorna.

Först behöver du reda ut vad k-märkningen betyder. Den kan nämligen innebära olika saker, och styrkan på skyddet kan variera mycket.  

K-märkning är ett slags folkligt samlingsbegrepp för olika typer av lagskydd och det används för alla byggnader och miljöer som på något sätt klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Numera används det också för till exempel skyddade träd och båtar av hög ålder.

Den vanligaste typen av k-märkning är att en byggnad eller miljö nämns som kulturhistoriskt värdefull i en byggnadsinventering. Dessa inventeringar görs nästan alltid i kommunernas regi. En annan variant är när en byggnad eller anläggning skyddas med skyddsbestämmelser i detaljplan. Även detta är alltså ett kommunalt skydd. För att göra ändringar av byggnader med kommunalt skydd – prata med kommunen.

Ett litet fåtal byggnader i landet har ett mycket högt skydd – byggnadsminnen. Många av dessa är av hög ålder och har mycket höga kulturvärden. Här i Västra Götaland finns det drygt 250 stycken. Av förklarliga skäl har dessa byggnader den högsta skyddsnivån. För att ändra ett byggnadsminne behövs tillstånd från länsstyrelsen.   

Behöver du hjälp att reda ut vad som gäller för just ditt hus? Kontakta ditt länsmuseum, till exempel oss på Västarvet om du befinner dig i den här landsändan.

Tillbaka till det här med hur man gör något – a och o när det gäller byggnader och miljöer med kulturvärden! Vårt viktigaste råd till dig som behöver göra en förändring – fråga om råd! Fråga en antikvarie på till exempel länsmuseet eller stadsmuseet, fråga en arkitekt som är van vid att jobba med hus med kulturvärden. Det kan trots allt vara lätt att snöa in på en lösning som kanske inte är den bästa i slutänden. Antikvarien och/eller arkitekten blir ett bollplank som kan hjälpa dig att se vilka alternativ som är både bra för dig och varsamma för huset.  

Senast uppdaterad: 2020-11-12 13:16