Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillverkning av kardor

Att tillverka kardor var i det förindustriella samhället något som kunde engagera en hel familj. I Gällstad kan kardtillverkningen spåras till slutet av 1700-talet, och var omfattande ända fram till 1900-talets början.

Kunskapen om kardtillverkning traderades från generation till generation, och var en del av gårdfarihandeln. Hemslöjdsutredningen från 1911 noterade 66 kardmakare i landet, varav de flesta var verksamma i Gällstad.

Vid tillverkning av ullkardor ingår tre huvudmoment:

  • Tillverkning av kardblad och handtag.
  • Sättning av kardorna.
  • Montering.

Kardbladen är av väl torkad, kvistfri furu, då träslagets naturliga torkprocess (träet vänder sig konvext från kärnan) lämpar sig bäst för att spänna kardskinnet på. Skinnet, som är av får, monteras väl sträckt på en kardbåge, för att sedan sammanfogas med lim på ett papper. Detta för att kunna göra hål som tydligt syns vid sättning av kardans metallhullingar, tinnarna, som är av järn och stål. Kardbågen kunde rymma material till 3-4 par kardor. Tråden till tinnarna har traditionellt en grovlek på 1/2 mm, och tillverkas med hjälp av ett klippjärn. Med en plåtsax klipps tråden bort från klippjärnet på båda sidor. Detta för att bågarna skall bli U-formade.

För att tinnarna skulle få sin slutgiltiga, rätta form användes en krökare. Fortfarande spänt i kardbågen perforeras skinnet diagonalt, med en för ändamålet speciell gaffel.

Lokala variationer

Hur och i vilket mönster skinnet perforeras varierar från ort till ort. Den diagonala hålsättningen är ortstypisk för ullkardor tillverkade i Götaland. I en karda monteras sedan cirka 800 tinnar. Då skinnet med tinnar klippts loss från kardbågen, appliceras det på kardbladet och fästes runt om hela bladet med skinnremsor. Remsorna nubbas fast, och på den yttersta långsidan sattes ibland en plåtremsa fast för att tåla extra slitage.

Ursprungligen lämnades kardan i tre delar; båge, skinn och tinnar av förläggare till en sättare, som hade till uppgift att färdigställa produkten. Detta var över tid något som försvann, och kom således att göras av en och samma person.

Mer om kardor

Läs mer:

Hantverk i Sverige : om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken / (redaktionskommitté: Bengt Nyström, Arne Biörnstad, Barbro Bursell). - 1989. ISBN: 91-36-02637-9.

Se mer:

Slöjd från Sjuhärad (DVD/ Slöjd i Väst), där kardmakare John Larsson i Rånnaväg visar hur kardtillverkning går till. Beställ från: handla.slojdivast@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-10-06 15:35