Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sök vårt slöjdresidens i Fengersfors 2021

Kleva slöjdbiotop

Förvaltningen för kulturutveckling ger slöjdare plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda ett slöjdresidens i samarbete med Kleva Slöjdbiotop. Residenset har temat ”skogsklok” och är en möjlighet för dig som vill få ro att utveckla ditt slöjdande i ett nytt sammanhang och möta andra som skapar. Residenset har plats för tre deltagare. Sök senast 3 maj.

Du som blir antagen till residenset får boende och resa, ett arvode på 8 000 kronor samt möjligheten att arbeta med och i en skog, med inflytande över hela processen.

Förvaltningen utlyser samtidigt ett folkmusikresidens som kommer att förläggas till en närliggande plats, under samma period. Efter avslutad residensperiod gör deltagarna från båda residens en gemensam turné i Dalsland. Läs mer om folkmusikresidenset här...

Vem kan söka?

Du som har god kunskap om trä och träd, och som arbetar på en professionell nivå med slöjdens material, tekniker och processer. Slöjdresidenset är en möjlighet för slöjdare som inte på ett självklart sätt hittar sin plats i andra residens.

I ansökan behöver du också beskriva en projektidé, alltså på vilket sätt du vill förhålla dig till och angripa temat ”skogsklok”.

Period och plats

Residenset, inklusive en gemensam repetitionsdag med deltagarna i folkmusikresidenset, sker den 6–14 september 2021. Den efterföljande turnén sker under två–tre dagar i september i Dalsland, exakta datum meddelas senare. Platsen för residenset är Kleva Slöjdbiotop med boende på Villa Weidling i Fröskog, i Fengersfors, i Åmåls kommun i Dalsland. 

Publikt möte och turné

I residenset ingår ett publikt möte där residenskonstnärerna och människorna på den lokala platsen träffas. Det kan till exempel vara en publik presentation av det du skapar, att du berättar om din skapandeprocess eller att du visar tekniker du använder. Vi vill att du i din ansökan beskriver hur du tänker att ett publikt möte skulle kunna se ut. Planeringen av det publika mötet sker i samråd med deltagarna i residenset.

I anslutning till residensperioden genomför deltagarna i slöjdresidenset, i samarbete med deltagare i det parallella folkmusikresidenset, en turné under två–tre dagar i Dalsland. Under residensperioden kommer ni att ha en dags gemensam repetition med möjlighet att utforska konstnärlig samverkan kring scenisk slöjd och folkmusik som helhet eller delar i ett gemensamt program. Föreställningarna görs för skolor dagtid och som offentliga evenemang kvällstid. Hur denna turné organiseras i detalj jobbar vi vidare med i dialog med dig/er.

Det här ingår

 • Arvode för residensperiod samt gemensam repetitionsdag 8 000 kr exklusive moms, per person mot faktura.
 • Arvode för turné 5 000 kr per person och dag mot faktura samt
 • Ersättning för resa inom Norden till och från Fengersfors samt under turné. Observera att formen för turnén kommer att anpassas utifrån rådande pandemirestriktioner.
 • Arbetsplats på Kleva Slöjdbiotop, där du kan välja träd och styra processen från början till slut. Väderskydd finns, men ingen välutrustad verkstad.
 • Boende på Villa Weidling med viss möjlighet att laga egen mat, någon kilometer från Kleva. Läs mer om Villa Weidling här...
 • Möjlighet till rådgivning och viss materiell hjälp kan fås av hemslöjdskonsulent eller Kleva Slöjdbiotop.

Ditt åtagande

 • Arbeta inom ramen för din egen ansökan.
 • Göra ett dagligt inspel på hemslöjdskonsulenternas Instagramkonto, under residensperioden.
 • Medverka i någon form av publikt möte som planeras i samarbete med hemslöjdskonsulenten, Kleva Slöjdbiotop och Not Quite, samt i turné tillsammans med deltagarna i folkmusikresidenset.
 • Vi ser gärna att du kommer på besök till platsen i god tid före själva residenset, för att vara förberedd och ha förutsättningarna klara när det väl är dags att kavla upp ärmarna.
 • Du får gärna sälja din slöjd under residenset, men i egen regi.

Om temat ”skogsklok”

Det svenska skogsbruket har fått svidande kritik, bland annat från Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. Med minskad biologisk mångfald, minskad resurshushållning och ökande klimathot blir skogens framtid en allt viktigare fråga. Vad har slöjd med detta att göra? En hel del, tänkte vi hemslöjdskonsulenter i Västra Götalandsregionen, och startade vårt temaarbete "skogsklok”. Här vill vi undersöka sambandet mellan slöjden och skogen. Förutom det här slöjdresidenset deltar vi även i Skogsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålen 2030 genom att medverka i det nationella projektet ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”. Vi undersöker också strukturer för att hitta fler synergier mellan skogsägare och slöjdare som söker material.

Läs mer om Skogsklok här...

Om Kleva Slöjdbiotop

Kleva Slöjdbiotop är ett initiativ av Karl och Cajsa Hallberg som aktiverar skogen på landsbygden i Dalsland. Kleva Slöjdbiotop arbetar för skogen som plats där människor kan bedriva verksamhet på ett hållbart sätt i och med skogen som resurs och samarbetspart. 

I dagsläget arbetar Kleva Slöjdbiotop med slöjd och slöjdprocesser, och består av slöjdare, projektledare, konstnärer och kulturproducenter med slöjdbakgrund – och en sex hektar stor blandskog. Här utgår man från platsens förutsättningar och material för att bygga upp en hållbar verksamhet, något som slöjdare alltid gjort.

Ansökan

Du söker, senast den 3 maj, via digitalt formulär som du hittar här…
Besked om antagning kommer i slutet av maj 2021.

Urval

Urval sker genom en referensgrupp bestående av professionella utövare inom området, representanter från relevanta organisationer, samt hemslöjdskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Utvärdering

Senast 14 dagar efter avslutat residens ska residenskonstnären lämna in en kort rapport till Förvaltningen för kulturutveckling. Den ska innehålla en redogörelse av residensets betydelse för utövaren samt gärna någon bild eller videoklipp. Utvärderingen skickas till jonatan.p.malm@vgregion.se

Kontakt

För frågor om residenset kontakta hemslöjdskonsulent Jonatan Malm på E-post: jonatan.p.malm@vgregion.se

Slöjdresidenset och den efterföljande turnén genomförs av Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med Kleva Slöjdbiotop, lokala aktörer samt Studieförbundet Vuxenskolan VGR.

Senast uppdaterad: 2021-08-26 10:16