Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

700 år gammalt klädesplagg på årlig kontroll

I en lokal står ett par bord med vita bomullsöverdarg uppställda. På det främre bordet syns bruna tygstycken. På det bakre skymtar en struthätta samt ett par hosor. Alla textilierna är bruna.

En av SVK:s textilkonservatorer Lotti Benjaminson, gör i mars i år sin tolfte årliga besiktning av Bockstensmannens dräkt på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg.

Mannen från Bockstens mosse

Bockstensmannen från Bockstens mosse i Åkulla är ett av världens bäst bevarade mosslik och har sedan det hittades 1936 sin hemvist på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg. Fyndet har daterats till 1300-talets mitt.

Ett unikt fynd

Bockstensmannens dräkt är idag den enda kompletta mansdräkten från medeltid som finns bevarad i Europa. Bland de många delarna finns bland annat mantel, kjortel, struthätta, hosor, skor och bälte. Dräktens olika delar finns utställda på museet i en specialtillverkad monter. Samtliga plagg kontrolleras årligen för att säkerställa bevarandet.

Samordnad Skadedjurskontroll

Besiktningens främsta syfte är att se till att inga skador uppstår. De största hoten är klimatet i montern samt insekter.En mycket viktig del i arbetet är så kallad IPM, Integrated Pest Management – eller på svenska helt enkelt Samordnad Skadedjurskontroll. Det handlar om att arbeta förebyggande mot skador och att ha en kontinuitet för att inte riskera att insekter gör skada.

Anpassad monter

Konservatorns bästa läge är att få jobba förebyggande, eller preventivt – i stort sett önskar vi egentligen inte att göra några förändringar av materialet, säger Lotti. Fokus ligger på ett stabilt monterklimat och att använda sig av bra material i montern – helst inerta material, alltså sådana som inte utsöndrar några skadliga ämnen. Det är viktigt att montern eller förvaringen är anpassad efter föremålet. Lotti besiktigar alltså enbart dräkten – kvarlevorna och trämaterial besiktigas av andra experter.

Vård och underhåll

I sammanhanget kan nämnas att det för den här typen av viktiga objekt också är bra att upprätta en vård- och underhållsplan som man medvetet arbetar efter och som står under kontinuerlig uppdatering. Frågor som är viktiga att titta på är säkerhet och rutiner. 


 

Senast uppdaterad: 2022-02-02 09:51