Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CHARTER - förstärker kulturarvssektorn

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 1 av 4
 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 2 av 4
 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 3 av 4
 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 4 av 4

CHARTER är ett Erasmus+ projekt som administreras av Handelshögskolan vid Universitetet i Barcelona. Projektet har valts ut av Europeiska kommissionen för att utveckla och implementera strategier för att åtgärda kompetensbrister inom kulturarvsområdet.

CHARTER involverar 28 deltagande parter i 14 EU-länder varav fyra universitet, däribland Göteborgs universitet med Institutionen för kulturvård. Västra Götalandsregionen deltar genom Förvaltningen för kulturutveckling som en av 6 regioner där undersökningar kommer göras och resultat testas. Inom Västra Götaland ryms flera utbildningsinstitutioner som arbetar med kulturarv på olika sätt men också en omfattande praktik där förvaltningen är en viktig kugge.

Område i ständig rörelse

Kulturarvsområdet är i ständig rörelse och med exempelvis ökad digitalisering, nya sätt att bruka kulturmiljön och utmaningar i samhällsbyggandet ändras också de krav som ställs på området, vilket leder till att nya yrkesroller och arbetsflöden bildas. Samtidigt råder en växande klimatkris som också den måste ges utrymme i de nya tillvägagångssätten. Detta ska analyseras inom det stora europeiska nätverket och även förslag på insatser kommer att presenteras.

En viktig insats kommer göras i den del av projektet som GU leder och som ska placera in kulturarvssektorn i dess större ekonomiska och sociala sammanhang. Här kommer Förvaltningen för kulturutvecklings breda professionella nätverk väl till pass.

– Vi ska inom vår del på Kulturvård studera hur kulturarvssektorn, som ju är den gängse termen för ”cultural heritage”, samspelar med andra samhällssektorer och undersöka på vilket sätt nya roller, specialiseringar och yrken kan integreras, säger Gunnar Almevik, projektledare för Institutionen för kulturvårds medverkan.

Överbrygga klyftor

De fält inom kulturarvsområdet som särskilt betonas är kulturmiljövård och konservering, fysisk planering och förvaltning, hantverk och traditionell kunskap samt kommunikation och kunskap. Genom att kombinera strategiskt samarbete och innovativa metoder ska projektet överbrygga klyftorna och bristerna mellan utbildningssystem och yrkessystem samt arbetsgivarens behov.

En av orsakerna till att CHARTER drogs igång är en upplevd brist på erkännande av kulturarvssektorn som ekonomisk kraft. Målen är därför att förtydliga yrkesroller och aktiviteter samt skapa verktyg för ett integrerat och lyhört utbildningssystem, att fastställa nuvarande och framtida kompetensbehov för kulturarvsarbete samt få en struktur på kulturarvet som ekonomiskt aktiv sektor.

Projektet startade i januari 2021 och pågår till december 2024. Namnet Charter är en förkortning för Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles.

Vill du veta mer?

Kontaktperson för projektet är

Marie Odenbring Widmark
Tel: 070 - 692 82 45
Mail: marie.odenbring@vgregion.se

Vi ingår i projektet genom ERRIN, ett nätverk för forskning och utveckling där regioner inom EU ingår. Du kan läsa mer på: https://errin.eu/projects/charter

Du kan även läsa mer på CHARTERs officiella sida: Home - CHARTER (charter-alliance.eu)

Här kan du prenumerera på CHARTERs egna nyhetsbrev.

Här kan du läsa den första rapporten från projektet:
A new landscape for heritage professions – preliminary findings

 CHARTER will build a durable cultural heritage skills alliance in Europe by mainstreaming the project’s methodologies, outputs and outcomes, maximising their impact and creating multiplier effects at the European, national and regional levels, to enable Europe to sustainably protect, promote and enhance its tangible and intangible cultural heritage.

Project reference: CHARTER GA No. 621572-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-SSA-B

Senast uppdaterad: 2021-05-05 15:06