Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arrangörs- och publikutveckling

Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande. Inom ramen för arrangörsutveckling hittar du också Festivalplattformen, som specifikt verkar för att skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i regionen, och RePublik som är ett nationellt centrum för publikutveckling.

Arrangörsutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region. För att skapa relevanta insatser krävs omvärldsanalys och ett samlat grepp och det är ett arbete som är beroende av kunskap om de lokala förutsättningarna. Det är i kommunerna man skapar förutsättningar för invånare att arrangera, för mångfalden av arrangörer och för de lokala arenor där invånarnas upplevelser kan ske, därför är kommuner tillsammans med arrangörer viktiga samverkansparter för oss.

För att stärka strukturer för kulturarrangörer och deras möjligheter att arrangera i kommunerna arbetar vi systematiskt och med långsiktiga aktiviteter. Genom olika projekt i kommuner synliggör vi betydelsen av arrangörers insatser samt stärker enskilda arrangörers kompetens.

Med arrangörer avses vi personer och/eller organisationer som arrangerar publika kulturhändelser. Det kan vara ideella arrangörsföreningar, kommuner, studieförbund, kulturella institutioner, samfund eller bygdegårdar. Det kan även handla om näringsverksamheter, som caféer och gallerier, eller kulturutövare som arrangerar sina egna evenemang.

Festivalplattformen är en verksamhetsgren som riktar sig särskilt till festivalarrangörer i Västra Götaland.

Publikutveckling

Vi verkar för publikutveckling med ingången att det är allt som fördjupar publikens engagemang och allt som breddar och diversifierar publiken.

RePublik är Förvaltningen för kulturutvecklings centrum för publikutveckling och arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med syfte att utveckla kulturorganisationer utifrån ett publikperspektiv.
Vi förmedlar det senaste inom publikutveckling och möjliggör kunskapsdelning.
Vi finns till för alla offentliga konst- och kulturorganisationer i Sverige.

Inom såväl arrangörsutveckling som publikutveckling tillämpar vi tre olika arbetsmetoder och syften där varje aktivitet vilar på minst en men kan innefatta alla tre: Samla, utveckla och sprida.

Samla

Genom omvärldsbevakning, kartläggning och insamling av material och information skapar vi ett både teoretiskt och praktiskt kunskapsunderlag och en relevant bas för oss när vi planerar, genomför och kommunicerar vår verksamhet.

Utveckla

Genom att analysera och utveckla den kunskap vi skaffar oss och de aktiviteter vi genomför gynnar vi utveckling inom flera områden och på flera plan inom publik- och arrangörsutveckling.

Sprida

Genom att dela och sprida den kunskap och de erfarenheter vi skaffar oss blir vi och arrangörs- och publikutveckling mer våra konsultativa tjänster bli mer kända och eftersökta.

Arrangörsveckan 2021: 1 - 4 december

Välkommen till ett par dagar av kunskapsdelning om kulturarrangörers villkor! Under vecka 48 sätter vi kulturarrangörers verksamhet, värde, utmaningar och möjligheter i centrum. Läs mer och anmäl dig här.

Nystartshjälp för arrangörer

Nu nystartar vi kulturlivet i regionen! Vi har paketerat delar av Västra Götalandsregionens breda verksamhet på en nystartssida. Här finns inspiration och konkreta verktyg för dig som arrangerar, oavsett om du arbetar ideellt eller är arrangör genom din profession.

Guide i publikutveckling

Guide i publikutveckling är ett planeringsverktyg för kulturorganisationer som vill arbeta med publikutveckling. Här hittar du praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier och intervjuer. Du kan använda guiden för att bygga upp en publikutvecklingsplan för hela organisationen, för en specifik gren inom verksamheten eller för enstaka evenemang – använd de delar som passar er. Guiden är den första i sitt slag på svenska och är framtagen tillsammans med publikutvecklingsexperten Heather Maitland.

Publiken & Arrangören

Samtalen Publiken & Arrangören rör olika teman inom arrangörskapet och förs med sakkunniga gäster som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Med samtalen hoppas vi inspirera er arrangörer av alla slag genom att resonera kring frågeställningar och val som ni ställs inför i er roll.

Filmer om arrangörsskap

Utan arrangörer stannar kultursverige. Så kan man säga och mena att arrangörers konstnärliga och kulturella drivkrafter är en förutsättning för att musik, festivaler, scenkonst, film och alla andra arrangemang ska nå invånaren/publiken. Förvaltningen för kulturutveckling försöker på olika sätt stärka arrangörers möjligheter till detta, bland annat med kompetensutbildning.​

Publikutveckling - RePublik

RePublik är Förvaltningen för kulturutvecklings centrum för publikutveckling. Vi arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med syfte att utveckla kulturorganisationer utifrån ett publikperspektiv. Vi förmedlar det senaste inom publikutveckling och möjliggör kunskapsdelning. Vi finns till för alla offentliga konst- och kulturorganisationer i Sverige.

Arrangörslyftet

Arrangörslyftet innebär genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Vi tror att Arrangörslyftet ger värdefulla ingångar i samtal kring kommuners arbete med arrangörsutveckling och för diskussioner kring arrangörers värde för kommunen.

Festivalplattformen

Festivalplattformen verkar för festivalutveckling i Västra Götalandsregionen och vill skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i Västra Götaland att nätverka och förkovra sig, inhämta kunskaper och kontakter och utbyta erfarenheter.

På turné

På Turné är en ny nationell turnéstruktur för svenska och internationella artister inom jazz, folk- och världsmusik, kammarmusik och populärmusiken.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Johanna Hagerius

Konsulent Arrangörsutveckling och RePublik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ernesto Romero Escobar

Konsulent Arrangörsutveckling och KulturCrew Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Berner

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-11-08 16:03