Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidigare nätverksträffar

Under 2020 genomförde vi fyra nätverksträffar och fokus blev oundvikligen på publikarbete i kultursektorns omställning i pandemitider. Deltagarna fick ta del av strategier för omställning av både verksamhet och hur man når ut med den och många intressanta samtal uppstod kring hur man som institution kunde ta tillfället i akt för att tänka utanför boxen när det gäller publikarbete.

Curatering av kulturupplevelser för olika publikgrupper baserat på vad de söker

Med Ingrid E. Handeland, verksamhetsledare på Norsk Publikumsutvikling, Norge.

När Norge stängde 12 mars 2020 uppstod ett akut behov av att förstå hur coronakrisen skulle påverka allmänhetens attityder till att återgå till deltagande i konst och kultur. Samtidigt exploderade den digitala utvecklingen. 

Ingrid berättade om Covid-19 Audience Outlook Monitor som gjorts i samarbete med WolfBrown, USA. Studien handlar om hur Corona krisen har påverkat konst- och kulturinstitutioner i Norge och publikens attityder och deltagande. I ljuset av coronakrisen pratade Ingrid också om hur man kan använda metoden Impact Studies och segmentering som bygger på insikt om behov och förväntningar i olika publiksegment.

Ingrid Handeland är verksamhetsledare för Norsk Publikumsutvikling (NPU) och har under flera år utvecklat den plattform som utgör verksamheten i dag. Hon är utbildad idéhistoriker har tidigare bland annat arbetat som marknadschef på Nationaltheatret. Ingrid leder arbetet med den årliga NPU-konferensen och NPU-priset som delas ut till framstående verksamheter inom publikutveckling i Norge.

Förändring genom upplevelser

Med Lise Korsgaard, biträdande direktör och kommunikationschef, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

Hur har coronakrisen påverkat SMK? Hur ser museet på framtiden? I ljuset av coronakrisen berättade Lise Korsgaard också om SMK Fridays - sju fredagar om året förvandlas museet till en levande plats i staden efter ordinarie stängningstid. Med utgångspunkt i museets konstsamling öppnar fredagarna upp för nya perspektiv på konsthistorien och skapar kopplingar mellan det förflutna och nutid. Kvällarnas innehåll ändras och varieras från gång till gång i olika samarbeten med konstnärer, musiker, skådespelare och organisationer. Men formatet består alltid av en blandning av konst, musik, art-talks, filmvisningar, mat, fredagsbar och foodtruck i ett helöppet museum.

Lise Korsgaard har arbetat på SMK sedan 2011 med kommunikation och leder arbetet med att skapa innehållet på fredagarna. SMK Fridays startade 2013 och är en stor publikframgång och har mellan 2000 till 9000 besökare varje gång.

The Principles of Audience Centred Experience Design

Med Jonathan Goodacre, senior consultant, The Audience Agency, Storbritannien

This seminar is about a different way of thinking about audience development. Forget the boring plan, this looks directly at consideration of the audience experience. It focuses on the needs of users, using the ‘double diamond’ approach derived from ‘design thinking’ rarely used in the culture field. Now, The Audience Agency, together with other partners of the European Adeste+ project, are developing a ‘blueprint’ methodology which applies this concept to the arts. In this seminar, some of the key ideas will be explained, showing how they can be applied to your work. It will be a practical, creative and very enjoyable session.

Jonathan Goodacre är ansvarig för The Audience Agencys internationella arbete som handlar om att stödja konst- och kulturorganisationers arbete med att förstå och engagera sig i sin publik. Han är involverad i flera EU-projektet, bland annat Adeste+ som handlar om att undersöka nya metoder för konst- och kulturinstitutioner som vill göra sin verksamhet mer publikcentrerad. The Audience Agency är Englands nationella publikutvecklingsorganisation och finansieras av Arts Council England. Där arbetar konsulter och forskare specialiserade på allt från digitalt engagemang och kulturpolitik till tillgänglighet och inkludering.

Publikstrategier under coronapandemin

Med Niels Righolt, verksamhetsledare på Center for Kunst & Interkultur (CKI) i Danmark.

Vad betyder publiken för kulturlivet i denna konstiga tid som styrs så mycket av COVID-19 och dess skiftande begränsningar och utmaningar? Är coronapandemin egentligen mest irriterande och störande? Eller är den kanske till och med en möjlighet att tänka nytt om oss själva och vårt innehåll? Nytt om våra relationer och format? Nytt om våra sätt att arbeta? Nytt om vårt förhållande till publiken?

Niels Righolt ville i sitt upplägg för dagen ta med både erfarenheter och perspektiv från den nyss avslutade europeiska konferensserien Change Within Change och från pågående studier och diskussioner om vad COVID-19 betyder för en kultursektor som går på knäna. Baserat på ACED-tänkandet (Audience Centered Experience Design) gav Niels förslag och exempel på hur man kan arbeta med en nyanserad publikstrategi under coronapandemin.

Johanna Hagerius

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-25 14:24