Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gestaltad livsmiljö

Förvaltningen för kulturutveckling är en resurs för kommuner och andra aktörer i deras arbete med den gestaltade livsmiljön.

På sin hemsida skriver Boverket:

"Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande.

Det övergripande målet är att "Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön."

Förvaltningens stöd 

Gestaltad livsmiljö är alltså ett område där flera av förvaltningens kunskapsområden och erbjudanden sammanfaller.

Vi kan bland annat

  • erbjuda konsultationer om tillgänglighet och delaktighet för barn och unga
  • erbjuda konsultationer om konst i offentliga miljöer
  • genomföra utredningar, kulturmiljöprogram och byggnadsinventeringar som lyfter fram kulturhistoriska kvaliteer
  • erbjuda metodstöd i platsutvecklingsarbetet

Kontakta någon av oss, så sätter vi dig i kontakt med rätt person i förvaltningen. 

Annika Broman

Områdeschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Angelica Hadzikostas

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-06-11 14:28