Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Flera olika proffessioner inom Förvaltningen för kulturutveckling arbetar med MIK-begreppet. Bland annat konsulenterna inom film, konst, litteratur och bibliotek. Vi samarbetar ofta med andra viktiga aktörer utanför förvaltningen och med MIK-frågor i stort inom regionen.

Bibliotek och MIK

Främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri och lika tillgång till information och medier.

Filmkunnighetsdagen

Filmkunnighetsdagen arrangeras i januari varje år och vänder sig till dig som arbetar inom skola, utbildning och kultur.

Lärresurser

Här kan ni botanisera bland lärresurser och länkar till MIK-relaterat innehåll utifrån de olika verksamhetsområdena, som bibliotek och film.

VGR-satsning på MIK

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens gemensamma satsning på medie- och informationskunnighet.
Senast uppdaterad: 2021-06-11 14:17