Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella kartläggningar av kulturlivet

Här har vi samlat aktuella rapporter och kartläggningar som ger en god inblick i kulturlivets förutsättningar inför en nystart.

Från kris till kraft - Återstart för kulturen

Den 30 september tog kulturminister Amanda Lind emot slutbetänkandet från utredningen för kulturens återstart. Utredningen föreslår bland annat sammanlagt 3,9 miljarder extra till kulturen under de tre närmsta åren. Här hittar du rapporten och en sammanfattning av utredningens ledare, Linda Zachrisson.

Utvärdering och analys: Ett år med pandemin

Den 6 oktober överlämnades till regeringen slutrapporten ”Covid-19: Effekterna inom kulturområdet i Sverige”, framtagen av Myndigheten för Kulturanalys. Här hittar du både slutrapporten och den delrapport som presenterades i våras.

Vidare läsning

Säker återstart för scenkonsten - En rapport om scenkonstens förutsättningar under och efter pandemin
Framtagen av Svensk Scenkonst februari 2021. 

Enkätresultat: Kulturskolor under pandemin
Här presenteras resultaten från Kulturskolecentrums enkät om pandemins konsekvenser på Sveriges kulturskolor. Resultaten bygger på svar från 181 kommuner. Framtagen av Kulturrådet i mars 2021.

Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene 
Denna rapport benämnde Nordiska ministerrådet som en ögonblicksbild av den pågående coronapandemins effekter på kultursektorn, i medlemsländerna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Framtagen av Nordiska ministerrådet i april 2021. 

På Nordiska ministerrådets hemsida finns fler intressanta rapporter om pandemins påverkan på kulturlivet i Norden.

På Myndigheten för Kulturanalys hemsida hittar du samtliga av deras publikationer och rapporter, som ger en bra inblick i kulturens förutsättningar och människors kulturvanor.

På Svensk Scenkonsts hemsida hittar du samtliga av deras undersökningar och rapporter om scenkonstens förutsättningar.

Senast uppdaterad: 2021-10-06 18:41