Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Process- och projektstöd för kommuner

Vi erbjuder regionens kommuner verktyg och kunskap om hur natur- och kulturarv och kultur på olika sätt kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ger konsultativt stöd kring strategier och kulturplaner, skapar möjlighet för plats- och turismutveckling och är en väg in till hela förvaltningens bredd av kompetenser.

Vi arbetar övergripande med breda, strategiska frågor inom kultur och natur- och kulturarv. Vi kartlägger, stödjer långa processer eller gör enstaka nedslag. Våra insatser ser olika ut, allt ifrån några samtal och timmar till samarbeten som sträcker sig över flera år. Vi anpassar oss efter de behov som finns i kommunen. 

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att frågor om kultur och natur- och kulturarv får en utökad plats i kommunens utvecklingsstrategier. Vi kan vara stöd i processer som rör till exempel kulturplaner, strategier och visionsarbete. Vi kan också driva processer för platsutveckling som bygger på lokala traditioner och historia, ökad näring och turism.

Ambitionen är att vara en närvarande resurs i Västra Götalandsregionens samtliga 49 kommuner.

Vi kan:

  • Fungera som bollplank för en kommun eller organisationers utvecklingsprojekt
  • Bidra med en regional överblick och koppla ihop er med andra aktörer och nätverk
  • Vara en kontaktyta till Förvaltningen för kulturutvecklings hela specialistkompetens
  • Koppla samman lokala initiativ med regionala strategier och program
  • Hålla i workshops och tankesmedjor
  • Hjälpa till att hitta finansiering

Se Kulturting 2021 i efterhand

Den 8 oktober 2021 arrangerade vi Kulturting Västra Götaland och temat var Nystart. Konferensen var en smältdegel med högaktuella perspektiv på kulturlivets nystart. Här kan du ta del av innehållet i efterhand.

Platsutveckling

Vi erbjuder kommuner, företag, föreningar och organisationer stöd i arbetet med att utveckla sin plats. Vi kan hjälpa till med både metodstöd kring utvecklingsprocessen och expertkompetens om Västra Götalands natur- och kulturhistoria.

Gestaltad livsmiljö

Förvaltningen för kulturutvecklings medarbetare är en resurs för kommuner och andra aktörer i sitt arbete med den gestaltade livsmiljön.

Kulturplaner

Står du inför att skriva en kulturplan eller kulturstrategi? Här finns råd om processen, exempel på kulturplaner och annat som är bra att tänka på.

Anders Nilsson

Utvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Berner

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Annika Broman

Områdeschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Pettersson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Karin Lundmark

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-20 16:06