Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Den fula ankungen - Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv

Kultur har betydelse för regional utveckling 

I analysen visas hur detta har ett samband med att de dominerande drivkrafterna i den västsvenska ekonomin allt mer kommer från näringar som först och främst utvecklas i urbana miljöer och från verksamheter inom informations- och kommunikationsteknologi. Företagstjänster, personliga tjänster, handel och transporter ökade sitt förädlingsvärde mest i Västsverige det senaste decenniet och är alla en del av en företrädesvis urban sektor. De är det tillsammans med bl.a. kultur, hotell, restauranger. Den urbana ekonomin står i dag för mer än fyrtio procent av Västsveriges BRP (Regional BNP). (s. 4)
- Regionen har också en hög andel av den s.k. kreativa klassen, förenklat de med högre utbildning och de som har yrken med koppling till entreprenörskap och kultur. (s. 6) - Analysen av attraktivitet sammanfaller i stora delar med den kring livskvalitet ovan. Arbetsmarknadens bredd och utveckling, möjligheten att röra sig på ett smidigt sätt inom staden/regionen, trygghet, säkerhet samt kvalitet och tillgång på kultur, vård/omsorg och utbildning är viktiga faktorer. (s. 30)

Sammanfattande text
Denna benchmarking analyserar den västsvenska ekonomins prestationer, regionens förmåga att attrahera företag och människor i ett internationellt perspektiv och potential för ekonomisk utveckling i en global ekonomi. Västra Götaland och Halland (Västsverige) jämförs med 116 andra västeuropeiska storstadsregioner. I den mer ingående analysen har fjorton konkurrenskraftiga regioner valts ut. Datamaterialet i huvuddelen av analysen har tagits fram av BAK Basel Economics (Schweiz) inom ramen för deras International Benchmarking Program, i vilket Västra Götalandsregionen medverkar sedan ett antal år. BAK ansvarar för modeller och kvalitet i underlaget. För att säkra validitet och reliabilitet i material och analyser redovisas de senaste bedömningarna av regioners konkurrenskraft och välbefinnande från EU respektive OECD kort. Författare är Tomas Ekberg, chefsanalytiker vid regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen.

Länken verkar trasig??

LÄS MER

Senast uppdaterad: 2021-03-24 13:25