Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Den fula ankungen - Västsveriges utveckling, attraktivitet och potential i ett internationellt perspektiv

Kultur har betydelse för regional utveckling 

I analysen visas hur detta har ett samband med att de dominerande drivkrafterna i den västsvenska ekonomin allt mer kommer från näringar som först och främst utvecklas i urbana miljöer och från verksamheter inom informations- och kommunikationsteknologi. Företagstjänster, personliga tjänster, handel och transporter ökade sitt förädlingsvärde mest i Västsverige det senaste decenniet och är alla en del av en företrädesvis urban sektor. De är det tillsammans med bland annat kultur, hotell, restauranger. Den urbana ekonomin står i dag för mer än fyrtio procent av Västsveriges BRP (Regional BNP). (s. 4)
- Regionen har också en hög andel av den så kallade kreativa klassen, förenklat de med högre utbildning och de som har yrken med koppling till entreprenörskap och kultur. (s. 6) - Analysen av attraktivitet sammanfaller i stora delar med den kring livskvalitet ovan. Arbetsmarknadens bredd och utveckling, möjligheten att röra sig på ett smidigt sätt inom staden/regionen, trygghet, säkerhet samt kvalitet och tillgång på kultur, vård/omsorg och utbildning är viktiga faktorer. (s. 30)

Sammanfattande text
Denna benchmarking analyserar den västsvenska ekonomins prestationer, regionens förmåga att attrahera företag och människor i ett internationellt perspektiv och potential för ekonomisk utveckling i en global ekonomi. Västra Götaland och Halland (Västsverige) jämförs med 116 andra västeuropeiska storstadsregioner. I den mer ingående analysen har fjorton konkurrenskraftiga regioner valts ut. Datamaterialet i huvuddelen av analysen har tagits fram av BAK Basel Economics (Schweiz) inom ramen för deras International Benchmarking Program, i vilket Västra Götalandsregionen medverkar sedan ett antal år. BAK ansvarar för modeller och kvalitet i underlaget. För att säkra validitet och reliabilitet i material och analyser redovisas de senaste bedömningarna av regioners konkurrenskraft och välbefinnande från EU respektive OECD kort. Författare är Tomas Ekberg, chefsanalytiker vid regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2021-08-20 14:27