Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Den nya kulturekonomin

"Viktigt att låta kulturen utveckla sin egen inneboende kraft"

Kultur har, framför allt i betydelsen konst, karaktär av ett slags kärnområde eller inre kärna i tänkandet kring upplevelse- och den kreativa ekonomin. Med den nya kulturekonomin som modell kan man säga att konst och kultur har bäddats in som en inre kärna i ett omgivande skal av upplevelser och kreativitet. Modellens uppbyggnad passar väl in i den tilltagande symbiosen mellan kultur och näringspolitiska initiativ.

"Den kreativa ekonomin utmanar traditionella gränser mellan kultur och ekonomi"

Det råder fortfarande en stor oklarhet kring vad begreppet den kreativa ekonomin egentligen står för. Beroende på hur och när det används framstår detta begrepp växelvis som en beskrivning av en samhällsförändring, en strategi för att hantera en samhällsförändring eller en policy som implementeras och skapar en samhällsförändring.

Sammanfattande text

Under de senaste decennierna har ”kulturen” alltmer beskrivits som en outnyttjad resurs för ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Detta har också varit knutet till föreställningar om en omvandling av samhällsekonomin i stort och uppkomsten av en ny ekonomi, som har beskrivits som en upplevelse- eller kreativ ekonomi. Både utomlands och i Sverige finns det otaliga exempel på
kultursatsningar som antingen kan betraktas som uttryck för eller implementeringar av dessa ekonomier. Överlag är dock deras genomslag oklart, inte minst om man ser till kultursektorn. Så är också fallet i Norrköping, som utgör fokus för den här studien av kulturellt och kreativt inriktade verksamheter och satsningar.

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten

Senast uppdaterad: 2021-03-24 14:02