Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultur för hälsa - en exempelsamling från forskning och praktik

"Människans historia och utveckling visar att kultur och konst har en genomgripande och existentiell betydelse för människors liv"

För att belysa på vilket sätt människor påverkas av kultur behöver kunskaper från olika vetenskapliga fält förenas. Kvantitativ och kvalitativ forskning måste komplettera varandra i det systematiska arbetet med kunskapsutveckling inom området kultur och hälsa och samma krav på kritisk reflektion, saklighet och noggrannhet måste gälla för båda. (s.23)

"Goda kulturupplevelser är väsentliga för barns och ungas utveckling och gör tillvaron djupare, rikare och mer meningsfull"

Kulturupplevelser utvecklar barns och ungas förmåga att uppleva, förstå, avläsa och uttrycka känslor. Att kunna läsa, förstå, tolka och uppleva budskap av olika slag intar en nyckelrol. Språkforskare menar att alla språkliga uttryck befruktar varandra. (s. 33)

Sammanfattande text

Detta kunskapsunderlag om kulturens betydelse för hälsan är ett resultat av ett flerårigt arbete av Statens folkhälsoinstitut. Det syftar till att:

• ge exempel på forskning och utvärderade verksamheter inom området

• inspirera kommuner,landsting/regioner, myndigheter och organisationer till ett hälsofrämjande arbete med kulturen som insats

• bidra till diskussion och kunskap om kulturens betydelse för människors hälsa och motivera till fortsatt forskning.

Nationella folkhälsokommittén konstaterar i sitt slutbetänkande Hälsa på lika villkor att ett mer aktivt deltagande i kulturlivet, särskilt när det gäller utsatta gruppen, sannolikt skulle medföra en bättre och mer jämlik hälsa i befolkningen.  

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

LÄS RAPPORTEN

Senast uppdaterad: 2021-03-24 14:25