Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultur i det hållbara samhället

"Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt"

Socialt; därför att kultur bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig växt. Ekonomiskt; därför att kultur och kreativa näringar står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Miljömässigt, slutligen, därför att kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Sammanfattande text

I ett långsiktigt hållbart samhälle har kultur stor betydelse. Det är inom kulturen människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan mötas, är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling. Den professionella konsten ger inte bara konstnärliga upplevelser utan kan också vara bärare av samhällskritik. Det är därför viktigt att värna den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde. Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov. Kulturens, kulturmiljöns och de kreativa näringarnas betydelse för lokal och regional utveckling ökar, eftersom de genererar tillväxt och bidrar till att skapa en god och attraktiv livsmiljö. Mot den bakgrunden är kulturpolitiken av stor betydelse för utveckling och tillväxt i tre dimensioner – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det gäller både kultur som verksamhet (kultursektorn) och kulturella aspekter eller perspektiv inom andra samhällsområden. Även om kulturpolitiken inte rent ekonomiskt är en tung verksamhet i kommuner och landsting, spänner den över ett brett fält och är ett politikområde som berör människors såväl vardag som fritid. Kulturpolitiken engagerar och skapar debatt. Kultur uppfattas ofta som fritt från politik. Ingenting kan vara så fel. Kultur är ett i allra högsta grad politiskt område. Kommuner och landsting/regioner bär ett stort ansvar för kultur och bekostar mer än 50 procent av den offentligt finansierade kulturen. Lokalt och regionalt finns en stor kunskap om såväl resurser som behov inom kulturområdet. Kommuner och landsting/regioner är på många områden föregångare vad gäller att utveckla kulturpolitiken, samtidigt som de är i hög grad beroende av de förutsättningar staten skapar.

LÄS RAPPORTEN

Senast uppdaterad: 2021-03-24 13:38