Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultur och Hälsa - ett vidgat perspektiv

"Man blir inte frisk av kultur, men man kan uppfatta att man blir friskare"

I den här delstudien har man undersökt sambandet mellan kultur och hälsa och konstaterar att något samband mellan kultur och hälsa som frånvaro av sjukdom inte kan påvisas. Däremot kunde forskningsledarna, Sören Holmberg och Lennart Weibull visa på ett statistiskt signifikant samband mellan kultur och hälsa som ett tillstånd av välbefinnande.

"Människan är av naturen en kulturell varelse"

A ena sidan sätter människans natur gränser för vad hon kan bli och göra, men a andra sidan förhåller vi oss till dessa gränser och bearbetar dem genom kulturen. Natur och kultur är således inga konkurrenter, där den ena gör sig gällande på den andras bekostnad på något enkelt sätt. Översatt till relationen mellan kultur och hälsa betyder det att hälsa alltid har med kultur att göra – i båda de ovanstående bemärkelserna.

"Kultur bidrar till vårt välbefinnande"

Kulturens värde för hälsan måste inte begränsas till dess eventuella rehabiliterande förmåga, alltså hälsa i betydelsen frånvaro av sjukdom. Sannolikt är det sa att hälsasom frånvaro av sjukdom och hälsa som välbefinnande inte är oavhängiga av varandra även om de inte måste vara samma sak: om kultur kan bidra till att höja mitt välbefinnande kan detta ha positiva effekter också för mitt tillfriskande från en sjukdom.

Läs hela rapporten

Läs en kort sammanfattning av rapporten
Vad är kultur och hälsa? Syftet med den här boken är att belysa just den frågan ur flera olika perspektiv. I det här kapitlet ska jag ge en bakgrund till arbetet med kultur och hälsa i Sverige. Jag börjar med att ge en bild av områdets historia i praktiska kultur och vårdverksamheter och i akademisk forskning, för att sedan gå över till en begreppsdefinition, alltså vad vi menar med kultur och vad vi menar med hälsa när vi talar om kultur och hälsa.

Ett område som kultur och hälsa har en historia som, även om den är kort, bestämmer vad området har kommit att bli. Området är samtidigt beroende av tydliga definitioner för att arbetet – praktiskt eller teoretiskt – inte ska bli till ett slumpmässigt famlande. Med tanke på såväl kulturbegreppets som hälsobegreppets vidabetydelser blir det därefter angeläget att ställa sig frågan om hur det är möjligt att forska på kultur och hälsa – en fråga som för övrigt kommer att belysas mer i detalj i de tre följande kapitlen i den här boken. Därefter, och till sist, ska jag också ta upp frågan inte bara om kulturens egenvärde utan också om hälsans egenvärde.

Även om detta är frågor vars existentiella omfattning går långt utöver denna bok, är det viktigt att inse att ett arbete med kultur och hälsa någonstans bottnar i föreställningar om poängen med kultur och vikten av hälsa – eller med andra ord vad vi tänker om det att vara människa.

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

Senast uppdaterad: 2022-01-05 10:53