Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturen och staden

"Städer med kultur har en positiv befolkningsutveckling"

Analysen visar att det finns ett mycket starkt samband mellan stadens kulturindex och andelen högutbildade invånare. Med högutbildad avses andelen med minst tre års högskoleutbildning. Sambandet är även starkt mellan kulturindex och de senaste årens befolkningsutveckling. Den tendensen är starkare än det enkla sambandet med stadens folkmängd, även om även detta samband är tydligt. Faktum är att när det gäller befolkningsökning och andel högutbildade i städerna så är kulturindex den faktor som visar starkast samband. Kultur övar oss i empati och påverkar vår öppenhet.- Kulturens påverkan på människors öppenhet är förhållandevis väldokumenterad och beror huvudsakligen på att de flesta kulturaktiviteter ger sina utövare övning i empati. Det finns ett tydligt samband mellan kulturaktivitet, lycka och fysiskt välbefinnande.

- Studier har visat att det finns ett tydligt samband mellan kulturaktivitet, lycka och fysiskt välbefinnande. Här är det dock svårt att särskilja hönan från ägget eftersom samtliga dessa faktorer tenderar att påverka varandra. Tidigare studier (exempelvis Antoni 2008) har kunnat påvisa samband som i princip innebär att ett plus ett plus ett blir mer än tre.  Kulturen kan bidra till ett ökat engagemang hos invånarna i samhällsfrågor

- Kulturen kan bidra till ett ökat engagemang hos invånarna genom att den tar på sig rollen av samhällskritiker. Den ställer de svåra frågorna, lyfter fram svagare gruppers perspektiv och kan få människor att se bortom partiprogram och kommunala avsiktsförklaringar.  

Kulturens rum är attraktiva och underlättar nya kontakter.    - Ur tillväxtperspektiv är en stad med stor kontaktyta mellan människor attraktiv att flytta till. Sociala och nätverksaktiva invånare underlättar inträdet för nykomlingar. Kulturen erbjuder en mötesplats och ett kontaktnät utöver de som familj och arbete kan erbjuda. Inte minst märks detta på landets bibliotek som ofta fyller en viktig social funktion för invånarna. Kultur är en drivande faktor i städers tillväxt.- I studien "Attraktiva städer"(Antoni 2010) identifierades sex huvudsakliga egenskaper baserat på internationella studier av städer och tillväxtfaktorer. Det var graden av urbanisering, invånarnas engagemang, deras sociala nätverk, stadens hälsoprofil, graden av mångfald/tolerans och stadens kultur. Kulturen har dock en särställning bland dessa faktorer och orsaken är att kultur utöver att vara en positiv kraft i sig dessutom påverkar samtliga av de andra faktorerna i önskvärd riktning.- Vi får inte heller glömma att den kulturella publiken också är bra kunder för handeln och restaurangnäringen och kan bidra starkt till att fylla gatorna med människor i blandade åldrar även kvällstid. 

Senast uppdaterad: 2021-08-10 16:08