Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens värden och effekter

"Kulturen bidrar till att göra offentliga rum trevliga"

Att kultur kan bidra till social utveckling och skapa gemenskap är också en anledning till den tydliga tendensen i regeringens budgetpropositioner under det senaste decenniet – att kulturområdet i allt högre grad samverkar med övriga politikområden. Detta pekar på att kulturen – åtminstone på planeringsstadiet – alltmer är en tvärsektoriell angelägenhet i samhället.

"Ett rikt kulturliv bidrar till attraktivitet" 

Att kultur kan bidra till social utveckling och skapa gemenskap är också en anledning till den tydliga tendensen i regeringens budgetpropositioner under det senaste decenniet – att kulturområdet i allt högre grad samverkar med övriga politikområden. Detta pekar på att kulturen – åtminstone på planeringsstadiet – alltmer är en tvärsektoriell angelägenhet i samhället.

"Kultursektorn står för en betydande del av sysselsättningen i Sverige"

Men kulturen bör inte ses som ersättning för storföretag utan som komplement. Lönerna är ofta låga och jobbskapandet sker främst i det småskaliga. Det är i stället mängden sysselsatta och antalet verksamheter som totalt står för en stor ekonomisk betydelse.

Läs en kort sammanfattning av rapporten

Kulturens värde finns framför allt i den konstnärliga processen och i upplevelsen, i att den skapar mening och ger fler dimensioner åt våra liv. Vi kan, utan att på minsta sätt göra avkall på eller förringar konstens och kulturens egenvärde, också konstatera att kulturen skapar ytterligare värden i samhället. Vilka är dessa värden, och finns det belägg för allt som påstås.

Den här rapporten tar upp effekter i form av jobb och ekonomi, turism, identitet, marknadsföring, hälsa och personlig utveckling, social funktion samt kreativitet. Vi kan bland annat se att kultur skapar jobb, att kultur får oss att må bra och att kultur ökar förmågan till lärande. Relationerna mellan orsak och verkan är inte alltid säkerställda, men vi kan ändå se att många samband till positiva effekter finns.

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

LÄS HELA RAPPORTEN

Senast uppdaterad: 2021-03-24 13:27