Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Malmös väg mot en hållbar framtid

"Kulturlivet fungerar som sammanbindande kitt"

Kulturlivet och civilsamhället fungerar som sammanbindande kitt - som väver ihop staden och som påverkar människors hälsa, delaktighet och känsla av sammanhang. Dessa verksamheter bidrar till begreppet tillit. Förstärkt tillit är en säker väg för att nå ökad trygghet, hälsa och välbefinnande i ett samhälle. Ofta är det bristen på mötesplatser och kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper som gör att vanföreställningar om den andre frodas, med tillhörande känslor av främlingskap och otrygghet. s 47

"God hälsa är en förutsättning för samhällets utveckling"

Det positiva är att de strukturella samhällsfaktorer som ligger bakom hälsans ojämlikhet går att påverka. För att göra det krävs politisk vilja, ledarskap och kraft att sätta en ny lokal agenda som har befolkningens hälsa och jämlikhet i hälsa i centrum för alla beslut.   s 9

Sammanfattande text

Ett samhälles utveckling kan bedömas utifrån hur dess befolkning mår och hur rättvist hälsan är fördelad mellan olika sociala grupper. Den här rapporten beskriver hur Malmö som kommun
kan gå tillväga för att verka för en socialt hållbar utveckling genom att fokusera på att förbättra hälsan hos Malmöborna och minska skillnader i hälsa mellan grupper i befolkningen. Samhällssystemet har en avgörande påverkan på huruvida ett barn kan växa upp, utvecklas till sin fulla potential och leva ett bra liv med god hälsa. Och tvärtom, samhällssystemen har en avgörande påverkan på huruvida en persons liv, utveckling och hälsa hämmas eller skadas.

Mängder med forskning finns tillgängligt som beskriver hur en individs och en befolknings hälsa bestäms av strukturella samhällsfaktorer. I Malmö och i Sverige, liksom i de flesta andra städer och länder i världen, ökar sociala skillnader i hälsa mellan grupper i befolkningen. Det syns när man mäter skillnader i skolresultat, hushållsekonomi, tillgång till arbete, delaktighet i samhället och tillit. Ur både etiska, demokratiska och samhällsekonomiska perspektiv är växande sociala skillnader ohållbart. Det positiva är att strukturella samhällsfaktorer som ligger bakom hälsans ojämlikhet går att påverka. För att göra det krävs politisk vilja, ledarskap och kraft att sätta en lokal agenda som har befolkningens hälsa och jämlikhet i hälsa i centrum för alla beslut. Det innebär att väga sociala satsningar och konsekvenser på samma våg som ekologiska och ekonomiska. I slutändan handlar det om att ge varje människa förutsättningarna att ta kontroll över sitt liv. Det är ett långsiktigt arbete som kräver insatser genom hela livsförloppet,spänner över alla politikområden och förutsätter agerande på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Kunskapen, resurserna och verktygen för att förändra finns. En del av detta presenteras i den här rapporten och underbyggs av de 31 underlagsrapporter som tagits fram genom kommissionens arbete. Det är möjligheten att påverka, det etiskt tvingande i att agera samt situationen i Malmö som är utgångspunkten för vårt arbete, våra resultat och våra rekommendationer, mål och åtgärder.

Läs hela rapporten här

Läs mer...kolla in verktygen

Läs även WHO:s rapport

Senast uppdaterad: 2021-03-25 09:45