Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsutveckling med samverkan

"Inkludera kulturperspektiv tidigt"

Säkerställ att ett kulturellt perspektiv kommer in tidigt i processen. För att ta tillvara potentialen i samverkan kan inte kulturperspektivet reduceras till att enbart handla om utsmyckning.

"Stadsutveckling är en ständigt pågående process och själva görandet den viktigaste delen i processen"

Själva görandet är den viktigaste delen i denna process. En diskussion kan inte föras framåt utan att saker också händer. Det är genom att göra som man får med sigskeptiker och där idéer prövas, utvecklas och förbättras Kort och gott är det i själva görandet som den verkliga samverkan sker.

"Kulturellt perspektiv, en framgångsfaktor för stadsutveckling"

Stadsutveckling består av en mängd olika typer av insatser och ska inte isoleras till enskilda projekt eller insatser. Att det kulturella perspektivet kommer in tidigt i processer och tvärsektoriellt är något som varit en tydlig framgångsfaktor.

Läs hela rapporten

Läs en kort sammanfattning av rapporten
Hur är det möjligt att skapa ett mer vitalt stadsliv? Hur kan vi utveckla centrum- och handelsområden där människor trivs? Hur möjliggör vi att människor kan varadeltagande i utformningen av sin miljö?

Dessa frågor har varit vägledande i att ta fram denna rapport. Vi har valt att undersöka dessa frågor i fem konkreta exempel från platser runt om i Stockholm-Mälarregionen. Vi har varit nyfikna på varför Västerås utsågs till ”Årets stadskärna”. Vad som utgör framgångsfaktorer i handelsområdet i Sickla. Vad verktygen är i Uppsala för att skapa en grönare och socialt sammanhållen stad. Hur medborgarinflytandet kan stärkas i Gnesta. Och hur Örebro skapat ett större folkliv och en starkare kvällsekonomi. Vår utgångspunkt är frågan om hur man kan arbeta för att utveckla en plats där folk trivs, såväl boende som besökare och det lokalanäringslivet. Rapportens syfte är att beskriva hur det är möjligt att arbeta konkret.

Processer och arbetsmetoder står i fokus i denna rapport. För den som är intresserad av att läsa mer om teoretiska resonemang som ligger bakom våra utgångspunkter har vi inkluderat ett avsnitt islutet med förslag på texter för vidare fördjupning. De exempel som vi diskuterar har valts ut för att belysa några olika perspektiv.

Gemensamt för alla exempel är att vi lyfter fram aspekter som handlar  om samverkan, framför allt mellan olika aktörer och offentliga organisationer. Vi har dessutom särskilt intresserat oss för det kulturella perspektivet, men tar en bred syn på kultur. Det innebär att exemplen handlar om projekt som omfattar allt från musikevenemang till stadsodling som kulturellt uttryck.

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

Senast uppdaterad: 2021-08-26 10:26