Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Varas värde varar - en studie om värdet av Vara konserthus

"Kommunala satsningar på kultur ökar välfärden"

”Investerar en kommun resurser i kultur, har det som studien visar direkta effekterför besökare och icke-besökare. Värdet av att bo nära kulturinstitutionen ger ökade välfärdseffekter. Kopplar man resultaten till tidigare forskning kring kommunal tillväxt, kommunens attraktivitet och kommersiell verksamhet som också har betydelse för lokal välfärd så är det skäligt att anta att de har förändrats positivt sedan Vara konserthusbyggdes. Studiens sista syfte är att kartlägga möjligaindikatorer som visar på en positiv utveckling av välfärdsindikatorer efter att Vara genomförde sin spektakulära kultursatsning. För att se om det finns någon förändring i Vara sedan 2003 har officiella statistikkällor använts.
Av besökarna anger 96 % konserthuset som den primära reseanledningen. Igenomsnitt reser besökarna cirka 4 mil för att ta sig till konserthuset. Även om få konsertbesökare övernattar i Vara, har beläggningen på övernattningsenheterna ökat markant sedan konserthusets byggnation. Detta är särskilt intressant eftersom även antalet övernattningsenheter fördubblats under samma period (från tre till sex enheter). Det innebär att konsumenternas efterfråga har ökat snabbare än ökningen i övernattningskapaciteten. En möjlig förklaring till varför antalet övernattningar vuxit kan vara att fler artister och funktionärer övernattar. Även konferensverksamheten i konserthuset kan vara en gynnande faktor.

Andra viktiga indikatorer är en ökande inflyttning, ökande disponibel inkomst, sjunkande arbetslöshet. Utvecklingen av kulturutgifter som också kan kopplas till kulturklimatet på kommunal nivå visar tydligt att Varas satsning på konserthuset inte har påverkat finansieringen av bland annat studiecirklar, kulturskolor och bibliotek. Driften av konserthuset sker således inte på bekostnad av andra kultursatsningar.
På grund av ökade kommunala utgifter för kultur genomfördes en analys avutgifterna för äldreomsorg och skolverksamheten. En hypotes kan vara att de ökande kultursatsningar åsidosätter äldreomsorg och skolverksamheten. Detta är inte fallet. Både relativt och absolut ökar kommunens utgifter inom dessa områden. Bruttoregionalprodukten (BRP) anses vara en av de viktigaste indikatorerna för välfärd. Tillväxten av BRP i Vara är högre än i andra jämförbara kommuner i Västra Götaland. Mellan år 2000 och 2006 har bruttoregionprodukten vuxit med 33% i Vara.” (s. 7-8) 
”56 % av befolkningen i Västra Götaland kan tänka sig betala skatt för at bevara konserthuset.” (s. 78)

Sammanfattande text
”Grundtanken bakom denna studie är att de metoder som används för att sätta ett värde på naturmiljö och naturupplevelser också är lämpliga för att värdera kulturupplevelser. Miljöekonomer har drivit metodutvecklingen långt och har mycket eleganta och förfinade metoder för att bestämma ett ekonomiskt värde av naturupplevelser. Internationellt sett har dessa metoder också använts för kulturupplevelser i ett stort antal studier under de senaste fem åren men i Sverige är denna studie, så vitt vi vet, ett första försök i stor skala.” (s. 2)

LÄS RAPPORTEN

Senast uppdaterad: 2021-08-20 14:23