Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra

"Boendeklossen bestämmer vilken kommun man vill bo i"

Det kan således vara fullt rationellt för en kommun att attrahera inflyttare enbart med avseende på boendeaspekter förutsatt att de andra faktorerna finns tillgängliga i närliggande kommuner. En region eller ett län måste däremot se till helheten och alla tre byggklossar. Att boendeattraktivitet bestäms av en kombination av olika faktorer samt att den lokala och regionala nivån kan ha olika strategier i sitt arbete för attraktivitet, innebär att det kan finnas ett behov av lokal och regional samverkan. En välfungerande flernivåstyrning kan därmed utgöra ett viktigt verktyg för att skapa attraktiva regioner.

"Boendeattraktivitet innebär att skapa en attraktiv plats för människor att vilja bo på"

En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats dit människor vill flytta och där människor vill bo kvar. Att skapa en boendeattraktivitet innebär således att skapa en attraktiv plats för människor att vilja bo på. En plats med en hög näringslivsattraktivitet är en plats där företag vill vara lokaliserade, medan en plats med en hög besöksattraktivitet är en plats som människor vill besöka. De tre typerna av attraktivitet har också flera likheter, eftersom det som är attraktivt för en grupp även kan vara det för en annan grupp.


 

Läs en kort en sammfattning av rapporten
Förmågan att behålla och attrahera kompetens, företag och kapital är avgörande för lokal, regional och nationell utveckling. Frågor som ”varför är vissa platser mer attraktiva än andra?” har kommit att bli allt viktigare. Tillväxtanalys har därför fått regeringens uppdrag att utveckla kunskapen inom detta område. Den här rapporten utgör ett underlag i vår redovisning av uppdraget och består av en forskningsöversikt om varför vissa platser är mer attraktiva än andra ur ett boende- och livsperspektiv. 

Attraktivitet som begrepp kan delas in i antingen boende-, besöks- eller näringslivsattraktivitet. En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats där människor vill bo. En plats med en hög besöksattraktivitet är en plats som människor vill besöka, medan en plats med en hög näringslivsattraktivitet är en plats där företag vill vara lokaliserade. Den här rapporten är inriktad mot att beskriva vad som bestämmer boendeattraktivitet. Rapporten ger även en kortare beskrivning av vad som bestämmer näringslivsattraktivitet. En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats dit människor vill flytta och där människor vill bo kvar. Detta innebär att personers flyttningar kan användas som ett mått på boendeattraktivitet. Den här rapporten innehåller därför en översikt av forskningen om personers flyttningar i Sverige.

Forskningen visar att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter, samt utbudet av kultur och nöjen. Betydelsen av dessa olika faktorer varierar givetvis för olika grupper av människor. Exempelvis så flyttar personer med en högskoleexamen i regel i högre utsträckning på grund av arbets- och karriärmöjligheter, än personer som inte har en högskoleexamen.

De som flyttar kortare sträckor flyttar främst på grund av faktorer relaterat till boende, medan de som flyttar längre sträckor främst flyttar på grund av arbete eller studier. En grundförutsättning för att en flytt ska komma till stånd är dock att personen har ett arbete eller en försörjning. Regionala skillnader i arbetsmarknadssituation utgör därmed en viktig förklaringsfaktor för personers flyttningar.

Ovanstående text är ett utdrag ur inledningen av rapporten.

LÄS RAPPORTEN

Senast uppdaterad: 2021-03-24 14:13