Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Landskapsobservatorium Västra Götaland

Ett rött hus med vita detaljer står på en äng. En stengärsgård omgärdar huset och en trägrind delar gärsgården.

Landskapsobservatorium Västra Götaland är en samverkansplattform för att stärka landskapets roll i samhällsutvecklingen på ett hållbart och effektivt sätt.

Besök vår hemsida: www.lovg.se

Regional utveckling som utgår från de drivande krafterna i landskapet kan byggas stark genom samverkan. Ett landskapsobservatorium i Västra Götaland ska fungera som ett komplement och stöd för olika sektorer i arbetet med regional utveckling. Frågor om till exempel kopplingarna mellan stad och land samt vattenförvaltning är stora frågor där kultur i en vidare betydelse med natur- och kulturarv kan göra en avgörande skillnad.

Landskapsobservatorium Västra Götaland ska fungera som ett samordnande forum för frågor av komplex karaktär med många intressenter inblandade.

Samverkan och internationella nätverk

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård, har ett mycket stort internationellt nätverk av aktörer som under lång tid arbetat med Europeiska Landskapskonventionen och med bildande och drift av landskapsobservatorier och ekomuseer. Kontakter är etablerade och viljan att stödja Västra Götalandsregionen i sitt arbete med bildandet av ett landskapsobservatorium är mycket stort. 

Landskapsobservatorium Västra Götaland ska bland annat bidra till:

  • Att öka kapaciteteten för att möta utmaningar kring klimatförändringar.
  • Att minska risken för stuprörsplanering och säkerställa att viktiga frågor kring landskapet verkligen hanteras och samordnas.
  • Att hantera frågor och samordning kring fysisk planering.
  • Att stärka medborgares möjlighet att delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet.
  • Att öka samverkan kring landskapsfrågor och stärka utbytet med forskning och utbildning.
  • Att fungera som ett kunskapscenter för nationellt och internationellt utbyte

Landskapsobservatorium Västra Götaland är en samverkan mellan många aktörer. Ansvaret för att starta upp det och få igång driften ligger under 2019 och 2020 hos Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Mariestads kommun.

Senast uppdaterad: 2021-07-19 10:28