Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arrangörs- och publikutveckling

Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande. Inom ramen för arrangörsutveckling hittar du också Festivalplattformen, som specifikt verkar för att skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i regionen, och RePublik som är ett nationellt centrum för publikutveckling.

Arrangörsveckan 2022

Arrangörsveckan är ett årligt omtag om arrangörer, arrangörsutveckling och publikutveckling.

Välkommen till en vecka full av kunskapsdelning om kulturarrangörers villkor, arbete och värde ur olika perspektiv!

Vi på Förvaltningen för kulturutveckling har tillsammans curerat ett program med olika teman inom olika områden som vi hoppas väcker nyfikenhet och intresse.

Arrangörsveckan går av stapeln vecka 49 och kommer att erbjuda både fysiska och digitala arrangemang. Delta på ett eller flera arrangemang – du skräddarsyr ditt eget program inom arrangörsområdet under veckan.

Läs mer, sy och skrädda här!

Forum för samtal om ideell kultursektor

Detta är en digital plattform för samtal och ökad kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets betydelse. Hur de ideella insatserna skapar värde för en plats, ort, kommun och region och på vilka olika sätt den ideella kultursektorn kan stärkas. Välkommen till samtalen!

Erbjudande 2022: Föreläsningar och workshops i publik- och arrangörsutveckling

Nu har ni möjlighet att möta två av våra konsulenter för samtal och workshops, för att ta reda på hur ni kan utveckla era verksamheter utifrån publikutveckling och arrangörsutveckling. Såväl kommunala kulturförvaltningar som olika typer av konst- och kulturorganisationer berörs ju av frågor inom dessa fält. Under 2022 erbjuder vi olika kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse. Välkommen att läsa mer här.

Publiken & Arrangören

Samtalen Publiken & Arrangören rör olika teman inom arrangörskapet och förs med sakkunniga gäster som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Med samtalen hoppas vi inspirera er arrangörer av alla slag genom att resonera kring frågeställningar och val som ni ställs inför i er roll.

Guide i publikutveckling

Guide i publikutveckling är ett planeringsverktyg för kulturorganisationer som vill arbeta med publikutveckling. Här hittar du praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier och intervjuer. Du kan använda guiden för att bygga upp en publikutvecklingsplan för hela organisationen, för en specifik gren inom verksamheten eller för enstaka evenemang – använd de delar som passar er. Guiden är den första i sitt slag på svenska och är framtagen tillsammans med publikutvecklingsexperten Heather Maitland.

KulturCrew

KulturCrew Västra Götaland är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Skolor, fritidsgårdar eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som bygger på att stärka ungas rätt till kultur, med arrangörskapet som metod.

Filmer om arrangörskap

Utan arrangörer stannar kultursverige. Så kan man säga och mena att arrangörers konstnärliga och kulturella drivkrafter är en förutsättning för att musik, festivaler, scenkonst, film och alla andra arrangemang ska nå invånaren/publiken. Förvaltningen för kulturutveckling försöker på olika sätt stärka arrangörers möjligheter till detta, bland annat med kompetensutbildning.​

På turné

På Turné är en ny nationell turnéstruktur för svenska och internationella artister inom jazz, folk- och världsmusik, kammarmusik och populärmusiken.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Johanna Hagerius

Konsulent Arrangörsutveckling och RePublik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ernesto Romero Escobar

Konsulent Arrangörsutveckling och KulturCrew Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-10-18 13:25