Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arrangörsveckan

Arrangörsveckan är din ljusslinga i decembermörkret, virad runt hela vecka 49. Arrangörsveckan är ett årligt omtag om arrangörer, arrangörsutveckling och publikutveckling. Det är en vecka då vi fokuserar på och synliggör kulturarrangörer, deras villkor, arbete och värde ur olika perspektiv.

Välkommen att sätta ihop ditt alldeles egna program under en vecka full av kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte  - om och för arrangörer. Allt är kostnadsfritt. Programmet ser du här nedanför. 

Synliggör ditt evenemang i Turistrådet Västsveriges kanaler

Ta förmiddagskaffet framför datorn och lyssna på hur du som kulturarrangör kan få ökad synlighet genom Turistrådets Västsveriges kanaler, som Vastsverige.com. Detta är en del i en större ambition att allt mer lyfta kultur och festivaler som besöksattraktioner. 

När 4 december 9.30-10.15
Plats: Digitalt via Teams

Läs mer och anmäl dig här. 

Kultur för alla – Hur gör vi?

Välkommen till en digital fortbildning om hur vi kan förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på kulturarrangemang.

När: 5 december kl. 10.00–11.30
Plats: Digitalt via Teams 

Läs mer och anmäl dig här

 

Hållbara arrangemang - Fossilfria fotsteg mot Agenda 2030

Hur kan eller bör kulturaktörer dra sitt strå till stacken i relation till FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030? Tre aktörer ger exempel på hållbart arbete utifrån ett arrangörsperspektiv.

När: 5 december kl. 13.00–15.00 
Var: Digitalt via Teams 

Läs mer och anmäl dig här

Konst och inkludering, så jobbar vi!

Hur skapar vi förutsättningar för att alla ska kunna vara producenter av konst och kultur? Vem har ansvaret att bereda plats för konstnärer som själva inte kan ta det? Vilka publika tillställningar samverkar man med och varför? Välkommen att inspireras av hur man arbetar med frågorna på den dagliga verksamheten Kulturlabbet! 

När: 5 december kl. 14.00–15.00
Var: Digitalt via Teams

Läs mer och anmäl dig

Vilka politiska beslut stärker det ideella kulturlivet?

Välkomna att delta i en utbildning om ideell kultur för förtroendevalda på regional och kommunal nivå! Under samtalsgästerna att diskutera den ideella kultursektorns värde och dess aktiviteter i Västra Götaland. 

När: 5 december kl. 16.00–18.00
Var: Digitalt via Teams

Läs mer och anmäl dig här

Vad får det lov att vara?  Om demografins och politikens påverkan på kulturutbudet

Välkommen till en föreläsning med Po Tidholm om kommunernas föränderliga och besvärliga demografi. En där stad och land, trots delvis förändrade flyttströmmar, fortsätter att glida isär. Föreläsningen följs av en workshop. 

När: 6 december kl. 9.00–12.00
Plats: Göteborgs naturhistoriska museum

Läs mer och anmäl dig här. 

Strategiskt programarbete på bibliotek och litterära scener

Hur kan man arbeta med programläggning på ett strategiskt och normmedvetet sätt? Vad eller vem är det som styr programmens utformning på biblioteket i din kommun? Dessutom: hur fasen når man ut i bruset med sitt arrangemang?

När: 6 december kl. 9.00–12.00 
Plats: Digitalt via Teams 

Läs mer och anmäl dig här

Konsten att vara relevant för sin publik 2024

Det är svårt men nödvändigt att arbeta med publikutveckling. Med utgångspunkt i en aktuell antologi från danska Centrum för Interkultur tar vi pulsen på  publikutvecklingen i Norden tillsammans med tre av skribenterna. Det blir en framtidspaning om vem man är till för och varför man är det. 

När: 6 december kl. 10.00–12.00 
Plats: Digitalt via Zoom

Läs mer och anmäl dig här

Designfrukost: Roller på tvärs – framtida arrangörskap inom konst, design och arkitektur

Vår komplexa samtid kräver arbete på tvärs och allt oftare axlar vi flera roller i våra professioner. Som designer, konstnär och arkitekt tar yrkena ständigt nya former - utövare och arrangör kan vara den samma.

När: 7 december kl. 9.00–10.30
Plats: Röhsska Museet i Göteborg

Läs mer och anmäl dig här

Cash course - från idé till finansiering 

Välkommen till en träff där vi berättar och förklarar om de olika kulturstöden i regionen, och mer specifikt det regionala projektstödet. Vi formar innehållet utifrån era frågor. Dessutom har du möjlighet att anmäla dig för att testa din projektidé och få coaching på vägen från idé till finansiering.

När: 7 december kl. 16.00–18.00
Plats: Digitalt via Teams

Läs mer och anmäl dig här

Stadsfestivalen i fokus – om kommunen som arrangör

Stadsfestivaler och kulturveckor tillhör årets festliga höjdpunkter i en kommun. Men en festival kan få djupare inverkan på sina besökare än några dagars glädje.

När: 8 december kl. 10.00–12.00
Plats: Digitalt via Teams 

Läs mer och anmäl dig här

Fotocollage med 12 personer, orange ram.

Konferens om ung delaktighet genom arrangörskap

Här belyser vi värdet och effekterna av att arbeta med arrangörskap som metod för ung delaktighet. Vad blir vuxnas roll? Vad tycker de unga själva? Vi har samlat unga arrangörer och representanter från offentlig kultursektor och civilsamhälle som kommer dela perspektiv och erfarenheter på temat. 

När: 8 december kl. 11.00–16.00 
Plats: Hybridkonferens - delta fysiskt i Regionens Hus i Göteborg eller digitalt via Zoom. 

Läs mer och anmäl dig här

Vem är arrangör?

Funderar du på om Arrangörsveckan kan innehålla något för dig? Med arrangörer menar vi personer och/eller organisationer som arrangerar publika kulturhändelser. Det kan vara ideella föreningar, kommuner, studieförbund, kulturella institutioner, samfund eller bygdegårdar. Det kan även handla om näringsverksamheter, som caféer och gallerier, eller kulturutövare som arrangerar sina egna evenemang.

Läs mer om hur förvaltningen jobbar med arrangörs- och publikutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region. Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande.

Spana in de här filmerna så länge

I väntan på Arrangörsveckan 2023 är du mer än välkommen att plocka ur den lilla skattkistan med filmer nedan. För arrangörsinspiration, närhelst det passar dig.


Här är en kortfilm till er arrangörer, med tankar och tips om hur ni själva kan tänka när ni vill utveckla era arrangemang och era föreningar. Filmen är åtta minuter lång och innehåller konkreta utmaningar. Använd den gärna i kompetensutvecklingssyfte, se den själv och bli inspirerad eller se den tillsammans i föreningen.

Den ideella kultursektorn är en förutsättning för att ett brett utbud av kulturaktiviteter ska kunna nå invånare i hela kommunen och regionen. Vilka är drivkrafterna, hur upprätthåller man lusten och hur motiverar man invånare att engagera sig ideellt? I den här filmen träffar vi tre personer som, utifrån olika aspekter har verkat, forskat och arbetat med förutsättningar för ideellt engagemang.

Samtalsdeltagare

Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet.
Astrid Ekermo, kultursamordnare i Mölndals stad.
Per Hassling, ordförande i Kulturföreningen Smeden och spindeln samt Tollereds biograf.
Moderator för samtalet är Helén Liljedal, konsulent arrangörsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Samtalet släpptes den 3 december 2021 och är en del av samtalsserien Publiken & Arrangören.

Som kulturarrangör blir dina beslut längs vägen en central del i hur klimatsmart arrangemanget blir. Vad är det för val man behöver göra för att minska miljöpåverkan? Hur ser en hållbar festival ut? Vad är utmaningarna och möjligheterna i gröna arrangemang? Vi lyfter på detta sätt metoder, möjligheter och perspektiv.

Samtalsdeltagare

Louise Lidén, Live Green
Thobias Johansson, Returkultur
Moderator: Ernesto Escobar, konsulent för arrangörsutveckling på Förvaltningen för kulturutveckling.

Samtalet släpptes 28 maj 2021 och är en del av samtalsserien Publiken & Arrangören.

Den här filmen vänder sig i första hand vänder till dig som är tjänsteperson eller kulturpolitiker i någon av Västra Götalandsregionens kommuner. Här får du mer information om kulturarrangörer och arrangörers värde. Kultur bidrar till att göra de offentliga rummen tryggare och mer spännande och kan vara en sammanhållande kraft för hela samhället.

Runt om i landet genomförs olika utbildningar för unga inom ledarskap, projekt och arrangörskap. Innehåll och koncept kan variera, men det övergripande syftet är att förstärka ungas möjligheter till delaktighet. Vi är många verksamheter som eftersträvar ungas delaktighet. Är utbildningar en bra metod? Vi har bjudit in tre gäster som har fleråriga erfarenheter av att skapa och driva utbildningar för unga. Vad krävs för att skapa ett bra utbildningsinnehåll? Vilka är svårigheterna? Vad har utbildningarna gett?

Samtalsdeltagare

Ari Amin, grundare av ”Streetgames” samt regional verksamhetschef på Changers hub.
Jörgen Ståhl, ungdomskonsulent på ungdomssatsningen ”Fängelset”.
Maria Larsson, producent på UNGA Musik i Syd och regional samordnare för KulturCrew Skåne.
Moderator: Ernesto Escobar, konsulent för arrangörsutveckling på Förvaltningen för Kulturutveckling.

Filmen släpptes 1 december 2021 och är en del av samtalsserien Publiken & Arrangören.

Ta del av en föreläsning med den bästsäljande författaren Nina Simon om hur vi kan göra våra kulturinstitutioner mer relevanta för fler. Fokuset i Ninas föreläsning ligger på att skapa mer relevanta och inkluderande offentliga konst- och kulturorganisationer. I denna film berättar hon om sitt eget arbete med publikutveckling och de metoder som hjälpt henne framåt.

Föreläsningen hålls på engelska.

Om Nina Simon

Nina Simon är föreläsare och författare till bland annat bästsäljaren The Art of Relevance. Hon är före detta chef för Santa Cruz Museum of Art and History och grundare av den ideella organisationen OF/BY/FOR ALL. Nina har sin utgångspunkt i invånarperspektivet och är en varm förespråkare av att ett aktivt arbete med att involvera och engagera invånare gör skillnad. Fokuset i hennes föreläsning ligger på att skapa mer relevanta och inkluderande offentliga konst- och kulturorganisationer. I denna film berättar hon om sitt eget arbete med publikutveckling och de metoder som hjälpt henne framåt.

Webbinariet spelades in i maj 2022 och var en del av förvaltningens föreläsningsserie Publiken i fokus. Det är en  en branschöverskridande kunskapsarena för publikutveckling, för svenska konst- och kulturorganisationer. 
Välkommen att läsa mer om och anmäla dig till föreläsningsserien här. 

I denna film möter vi Eva Petrén, som är projektledare och kulturarrangör i den lilla byn Dals Rostock i Melleruds kommun. Du får ta del av visioner för platsutvecklingen på orten, och även praktiska aspekter kring att öka kulturarrangerandet på en plats. Vad ska man arrangera? Vilka lokaler kan man använda? Hur kan arrangörer samarbeta med andra verksamheter på platsen? Är det lätt att få info och stöd av kommunen? Hur löser man marknadsföring och information? Ger arrangemangen några inkomster? Och hur får man artister till en liten plats?

Filmen togs fram till Arrangörsveckan 2022. 

Kontakt

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-11-15 09:37