Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hitta mer om arrangörsutveckling

Under Arrangörsveckans programsidor dag för dag har vi stoppat in tipslänkar och vidare läsning med sådant som vi tror kan intressera dig. Här har vi också samlat ihop allt det fördjupningsmaterialet på en sida. Välkommen att frossa!

Tveka inte heller att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller få stöttning i ditt arbete med arrangörs- och publikutveckling. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Om och för ideell kultursektor

Forum för samtal om ideell kultursektor

Samtalet ingår i samtalsserien Forum för samtal om ideell kultursektor. Det är en digital plattform för samtal och ökad kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets betydelse. Välkommen att läsa mer här.

Läs om hur vi stöttar hembygdsturism

Hembygdsturism är samlingsnamnet på vårt arbete med att stötta ideella föreningar och verksamheter inom civilsamhället, för att de ska bli en del av den etablerade besöksnäringen i Västsverige.

Se en inspirationsfilm om att arrangera på liten ort

Välkommen att inspireras, få erfarenhetsdelning och konkreta tips om hur det kan vara att arrangera på liten ort. I denna halvtimmeslånga film får du möta Eva Petrén, som är projektledare och en av många aktiva kulturarrangörer i den lilla byn Dals Rostock i Melleruds kommun.

Ett nätverk för dig som arrangerar publika konstutställningar

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan. Nätverket träffas cirka tre gånger per år.

Se ett filmat samtal om hur man skapar engagemang i digitala arrangemang

I det här samtalet lade vi fokus på den digitala arrangören - vad krävs för att engagera sin publik, moderera samtal och evenemang. Hur kan möten, seminarier eller festivaler göras mer interaktiva och få deltagarna att känna sig mer delaktiga? Hur paketerar man ett digitalt arrangemang?

Sök stöd för digitalisering av samlingslokaler

Under 2022 har kulturnämnden möjlighet att stödja insatser som främjar ett utökat användande av digitala lösningar för att bidra till ett brett deltagande och ett robust kulturutbud i länet. I arbetet ska kulturutbudet utanför de större städerna fortsatt vara i fokus. Det innebär tre typer av utlysningar som är öppna under 2022. Ansökningar tas emot löpande under 2022.

Forum för samtal om ideell kultursektor

Samtalet ingår i samtalsserien Forum för samtal om ideell kultursektor. Det är en digital plattform för samtal och ökad kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets betydelse. Välkommen att läsa mer här.

Se filmer från tidigare samtal Publiken & Arrangören

Samtalen Publiken & Arrangören rör olika teman inom arrangörskapet och förs med sakkunniga gäster som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Med samtalen hoppas vi inspirera er arrangörer av alla slag genom att resonera kring frågeställningar och val som ni ställs inför i er roll. Här hittar du de fyra första samtalen i serien i filmformat.

Filmat samtal: Hur bibehålla ideellt engagemang?

Den ideella kultursektorn är en förutsättning för att ett brett utbud av kulturaktiviteter ska kunna nå invånare i hela kommuner och regioner. Möt tre personer som utifrån olika aspekter har verkat, forskat och arbetat med förutsättningar för ideellt engagemang. Välkommen att se samtalet här.

För kommuner och samordnare

Kultursäkringen – verktyg för att säkra kulturen

Kultursäkringen är ett självhjälpspaket för dig som ansvarar för kulturen i kommunen men även för andra som behöver stöd i att prata om kultur, till exempel i dialog med företrädare för andra verksamheter. Botanisera bland användbara argument, inspirerande samtal, konkreta tips och mycket mer.

Få koll på styrdokument för kultur och tillgänglighet

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för delaktighet i ett samhälle som är till för alla, oavsett funktionsförmåga. Här har vi samlat länkar till viktiga styrdokument och till myndigheter som arbetar med tillgänglighet utifrån ett rättighetsperspektiv.

Se filmer från tidigare samtal Publiken & Arrangören

Samtalen Publiken & Arrangören rör olika teman inom arrangörskapet och förs med sakkunniga gäster som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Med samtalen hoppas vi inspirera er arrangörer av alla slag genom att resonera kring frågeställningar och val som ni ställs inför i er roll. Här hittar du de fyra första samtalen i serien i filmformat.

Ta hjälp av Handbok för programarbete

Denna handbok har vi tagit fram för programläggning på bibliotek, men den går precis lika bra att använda även på andra arenor, varhelst man ska ta fram ett kulturprogram. Det är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program.

Se ett filmat samtal om hur man skapar engagemang i digitala arrangemang

I det här samtalet lade vi fokus på den digitala arrangören - vad krävs för att engagera sin publik, moderera samtal och evenemang. Hur kan möten, seminarier eller festivaler göras mer interaktiva och få deltagarna att känna sig mer delaktiga? Hur paketerar man ett digitalt arrangemang?

Ta stöd i tillgänglighetsarbetet

Ibland kan arbetet med ökad tillgänglighet kännas svårt och frågorna kan vara många. Men det behöver inte vara svårt, stort eller dyrt. Små förändringar i verksamheten, miljön eller i bemötandet kan göra stor skillnad för besökare och kulturutövare med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Filmat samtal: Hur bibehålla ideellt engagemang?

Den ideella kultursektorn är en förutsättning för att ett brett utbud av kulturaktiviteter ska kunna nå invånare i hela kommuner och regioner. Möt tre personer som utifrån olika aspekter har verkat, forskat och arbetat med förutsättningar för ideellt engagemang. Välkommen att se samtalet här.

Dra lärdom av andras Arrangörslyft!

Arrangörslyftet innebär en genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Från varje Arrangörslyft vi gjort har det tagits fram en rapport med insikter och förslag efter genomlysningen i en kommun. I rapporterna finns många lärdomar och idéer som går att applicera på andra kommuner, så välkommen att läsa och inspireras!

Barn och unga

Sök regionalt utvecklingsstöd för barn och unga

Genom utvecklingsstödet vill vi stötta initiativ och utvecklingsidéer som utgår från kommunernas egna behov av ett barnrättsarbete. Dessa medel är avsatta inom det regionala arrangörsstödet för att främja barn-och ungdomskultur. Välkommen att läsa mer här.

Hitta barnkultur i Kulturkatalogen Väst

Kulturkatalogen Väst är en katalog med ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, kulturpedagogiska projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Massor att välja på för dig som är kultursamordnare, pedagog, fritidsledare, föreningsaktiv eller annan kulturarrangör. Katalogen är helt nyligen uppdaterad med ny layout, lättare sökvägar och tydligare information men samma fantastiska utbud som tidigare!

Sök regionalt arrangörsstöd

Alla kommuner i Västra Götaland kan söka det regionala arrangörsstödet för barn och unga. Varje kommun har en reserverad summa baserad på hur många barn och unga som bor i kommunen.

Läs Kultur för alla barn

Här kan du ta lärdom av tidigare tillgänglighetsarbete som genomförts på Barnens kulturkalas! I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete.

Beställ miniboken Leas festival

Vill du inspirera ungdomar till att bli arrangörer? Beställ boken Leas festival! En sannsaga om längtan efter att det ska hända något kul där du bor, och att faktiskt kunna fixa det själv!

Publikutveckling

Ett nätverk för dig som arrangerar publika konstutställningar

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan. Nätverket träffas cirka tre gånger per år.

Spana in föreläsningsserien Publiken i fokus

Våra webbinarier är en branschöverskridande kunskapsarena för publikutveckling, för svenska konst- och kulturorganisationer. Vi arrangerar tre till fyra digitala träffar per år. Webbinarierna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare.

PUBLIK - en antologi om publikutveckling

Vad betyder det att arbeta med publikutveckling och vem utvecklar i slutändan vem? I denna antologi har tretton skribenter, både nationella och internationella, delat med sig av sina funderingar, erfarenheter, kunskaper och synpunkter på det omstridda begreppet publikutveckling.

Ta hjälp av Handbok för programarbete

Denna handbok har vi tagit fram för programläggning på bibliotek, men den går precis lika bra att använda även på andra arenor, varhelst man ska ta fram ett kulturprogram. Det är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program.

Använd dig av Guide i publikutveckling!

Guide i publikutveckling är ett praktiskt webbaserat planeringsverktyg. Guiden är uppbyggd som en färdplan så du kan planera din egen rutt. Du kan stanna var du vill längs vägen och ta reda på mer genom att klicka dig vidare till arbetsblad, praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier, perspektiv och intervjuer. Vår förhoppning är att den här guiden ska vara ett handfast stöd.

Kontakt

Rådgivning och kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till konsulenter på Förvaltningen för kulturutveckling, för rådgivning inom ett specifikt ämnesområde.

Läs mer om hur förvaltningen jobbar med arrangörs- och publikutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region. Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande.

Senast uppdaterad: 2022-12-05 11:34