Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KulturCrew Västra Götaland

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 18 år. Skolor, fritidsgårdar eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som bygger på att stärka ungas rätt till kultur, med arrangörskapet som metod.

KulturCrew startades ursprungligen i Danmark 2010 och har sedan spridit sig till flera regioner även i Sverige. I Västra Götaland drivs projektet av Förvaltningen för kulturutveckling sedan 2018. Samarbetsparter är även KulturUngdom och Riksteatern Väst och kommuner i regionen som är aktiva inom KulturCrew är för närvarande Ale, Lerum, Falköping, Vara och Mark.

Vad är ett KulturCrew?

Med arrangörskap i fokus stärker man ungas möjligheter till att aktivt påverka och delta i kulturlivet. Varje crew består av 5–10 unga och 1-2 vuxna handledare. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt att delta i ett crew. Ett KulturCrew får:

 • Utbildning inom arrangörskapets olika delar. Utbildningarna är två dagar per år och däremellan ses crewet regelbundet för att planera de arrangemang som sker inom skolan/verksamheten.
 • Planera och genomföra olika kulturarrangemang.
 • Ingå i ett regionalt nätverk av unga arrangörer.
 • Komma i kontakt med professionella kulturaktörer.
 • Agera referensgrupp för kommunens kultursamordnare.

Vill du ta KulturCrew till din kommun, skola, fritidsgård eller kulturskola?

Om din skola, fritidsgård eller kulturskola vill dra igång ett KulturCrew så kan du kontakta kommunens kulturförvaltning och önska detta, alternativt kontakta oss direkt, via projektansvarig Ernesto Romero Escobar ernesto.romero.escobar@vgregion.se

Vad krävs av skolan/fritidsverksamheten?

För att kunna skapa ett KulturCrew krävs vissa förutsättningar:

 • Förankra er medverkan hos er kulturförvaltning, då vi helst vill ha kulturförvaltningen som samverkanspart. 
 • Din verksamhet bistår med 1–2 handledare som följer med deltagarna på utbildningsdagar samt förbinder sig att arbeta med ert crew för att skapa tillfällen då crewet kan arrangera inom er verksamhet. Handledarna måste ha möjlighet att kunna utföra uppdraget i sin tjänst.
 • Berörda chefer ska stå bakom beslutet
 • 5–10 ungdomar mellan 10–18 år ska tas ut till KulturCrew. Crewet bör ha en jämn könsfördelning och representera skolans/kulturskolans/fritidsgårdens mångfald.
 • Möjligheter för crew och handledare att ha möten.
 • Handledare och crew ska kunna åka på 2–3 utbildningsdagar per år.

Vad bidrar Förvaltningen för kulturutveckling med?

 • Projektsamordning regionalt
 • Samordning och finansiering av utbildningsdagar och nätverksträffar
 • Förvalta den digitala samarbetsytan för KulturCrew handledare
 • Nätverk och kompetens

Frågor? Intresserad? Kontakta oss!

Ernesto Romero Escobar

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arrangörs- och publikutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken. Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande.

Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur, oavsett var man bor eller vem man är, både att ta del av och att själv utöva. Vi erbjuder framför allt fortbildning, inspiration och vägledning för kulturutövare, kommuner, institutioner och civilsamhället. Vi samlar också en stort kvalitetssäkrat utbud i Kulturkatalogen Väst och tar fram egna utställningar för målgruppen.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Senast uppdaterad: 2022-07-04 09:15