Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folkbildning och kultur i samverkan (FOKIS)

Nätverket FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan) består av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Västra Götaland. Samarbetet skapar växelverkan mellan folkbildning och kultur.

Folkhögskolor och kultur har mycket gemensamt, framför allt strävan till bildning. 

Om FOKIS

Syfte

Syftet med nätverket är att i samverkan mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner vidga deltagandet i kulturlivet genom att:

  • Öka medskapandet i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna. 
  • Utveckla eller introducera metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.

Formerna för samarbetet

  • Representanter från medlemsorganisationerna samlas en gång om året på en heldagskonferens kallad FOKIS-konferensen, däremellan möts de löpande i olika konstellationer. Vartannat år genomför representanterna också en studieresa tillsammans.
  • Folkhögskolornas deltagare erbjuds kulturupplevelser, workshops och guidade visningar löpande. En gång om året bjuds de in till en stor gemensam kulturupplevelse, kallad FOKIS-dagen.
  • De medverkande kulturinstitutionerna och kulturorganisationerna får möjlighet till en direkt och nära kontakt med folkhögskolor och deras deltagare. Mötena möjliggör en värdefull input på institutionernas arbete med publikutveckling.

Folkhögskolor

Angered folkhögskola

Arbetarrörelsens folkhögskola Göteborg

Arbetarrörelsens folkhögskola Viskadalen

Axevalla folkhögskola

Billströmska folkhögskolan

Borås folkhögskola

Dalslands folkhögskola

Fristad folkhögskola

Göteborgs folkhögskola

Hellidens folkhögskola

Helsjöns folkhögskola

Hjo folkhögskola

Hjälmareds folkhögskola

Kvinnofolkhögskolan

Ljungskile folkhögskola

Mångkulturella Finska folkhögskolan

Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

Vara folkhögskola

Vinga folkhögskola

Wendelsbergs folkhögskola

Kulturinstitutioner

Angereds Teater

Borås konstmuseum

Folkteatern i Göteborg

Forsviks bruk

Göteborgs Symfoniker

GöteborgsOperan

Röda sten Konsthall

Textilmuseet och Borås museum

Förvaltningen för kulturutveckling

Västergötlands museum

Nätverket bidrar till synergier och vidgat deltagande

Med syfte att skapa synergier

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2013 stimulerat nätverket FOKIS med motiveringen att nätverket skapar långsiktighet i samverkan som genererar värde för alla parter. Strukturen för nätverket är en genuin win-win-modell. Inom nätverket utvecklas metoder och pedagogiska verktyg för hur man kan arbeta med kultur i läroprocesser. Samtidigt får folkhögskolornas deltagare ta del av unika kulturupplevelser och workshops. Och med folkhögskolornas deltagare får kulturinstitutioner tillgång till en värdefull dialog om hur de kan utvecklas för att nå nya publikgrupper. 

Ett tidigare föredrag av Förvaltningen för kulturutveckling. Foto: Camilla Lindberg. 

Samarbetet för in kultur i läroprocesser

Inom nätverket utvecklas metoder och pedagogiska verktyg för hur man kan arbeta med kultur i läroprocesser. Här använder man folkbildningens grundpedagogik – att vi lär oss tillsammans, av varandra, genom att mötas. Till det läggs kulturens stora bildningspotential – vad kan jag lära mig om mig själv, andra och världen genom kultur och konst?

Nätverket bidrar till Västra Götalandsregionens större demokrati- och bildningsmål. Vi menar att kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling.

Bidrar till vidgat deltagande

FOKIS bidrar till Västra Götalandsregionens strävan för ett vidgat deltagande. Kulturen ska nå och angå invånarna.

Många kulturscener inom nätverket erbjuder fribiljetter åt folkhögskolornas deltagare och en gång om året arrangeras en gemensam FOKIS-dag med ett större kulturframträdande. Andra gånger möter folkhögskoledeltagarna kulturorganisationernas personal och får ett fördjupat möte, genom en workshop med eget skapande, att vara med under en repetition eller få en guidad visning.

Panelsamtal från FOKIS-dagen 2023 på Göteborgs Konserthus. Foto: Katarina Hultin. 

Kulturinstitutionerna får i sin tur möjlighet till en betydelsefull dialog med folkhögskolornas deltagare, med direkt respons på verksamheten. Den mångfald av perspektiv som folkhögskolornas deltagare kan bidra med är en värdefull resurs för kulturinstitutionerna. Det hjälper dem att nå och angå invånarna.

"Västra Götalandsregionen ska, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, arbeta för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet och interkulturell dialog. Interkulturell dialog är ett verktyg för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande. Den baseras på jämlik dialog mellan olika samhällsgrupper, i syfte att skapa förståelse för och lösa gemensamma samhällsutmaningar."

/ur Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023

Reflektioner från deltagare i nätverket

”Tack vare samverkan med folkhögskolorna har vi fått tillfälle att reflektera kring vår verksamhet – framför allt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv där texter, bemötande och metoder har utvecklats. Vi har till exempel utvecklat nya metoder för att arbeta med grupper i utställningarna som handlar mindre om teori och språk, och mer om upplevelsen och egna känslor där deltagarna berättar för oss om sina tolkningar av verken – snarare än tvärt om.”

/Röda Sten Konsthalls personal


”På vår skola vill vi få in kultur på så många sätt som möjligt. Ett fantastiskt sätt är att få vara en del av FOKIS. Vi åker till operan på rundvandring eller föreställning, lyssnar på Symfonikerna, tittar på konst på Röda sten och deltar i skapande med museipedagogen eller pratar hållbarhet på Borås textilmuseum. Detta samarbete skapar nya tankar och idéer hos våra deltagare och de får möta kulturscener som de aldrig annars kommer i kontakt med. För en del är det första gången de hör livemusik, att få vara med att organisera detta är storslaget!

/Pedagogisk utvecklare på Hjälmared folkhögskola

 

”Man lär sig så mycket om djurens värld! Bra att vi fick skriva på två språk och kom sen med vänner och familjen att titta på utställningen. De kunde också läsa – det var roligt!”

/Folkhögskoledeltagare efter FOKIS-workshop på Göteborgs Naturhistoriska Museum

FOKIS har 10-årsjubileum!

Välkommen att läsa en artikel om denna betydelsefulla tioåring! Här får du en glimt av den senaste FOKIS-konferensen och får träffa några av deltagarna i nätverket.

Kontakt

Katarina Hultin

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Kultur och samhälle
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-17 11:31